Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild som visar strandäng med vegetation i kanten av ängen

Strandäng vid Karl Jöns-holmen

LONA – bidrag för lokala naturvårdsprojekt

Alla kommuner har ett ansvar för det lokala naturvårdsarbetet i sin kommun. Det sker genom den fysiska planeringen och konkreta åtgärder. Genom bidrag från Naturvårdsverket finns det möjlighet att få upp till 50% i ersättning för lokala naturvårdsprojekt, oftast förkortat LONA-projekt. Bidraget är till för att stimulera och uppmuntra kommuners och ideella föreningars arbete med naturvård med syftet att skydda och utveckla naturen, göra den tillgänglig för människor och förbättra folkhälsan.

2023 beslutades att inte dela ut bidrag för LONA-projekt, på grund av neddragning i Naturvårdsverkets budget. Det är osäkert om bidraget kommer tillbaka.

Vem kan söka LONA-bidrag?

Det är kommunen som ansöker om LONA-bidrag från länsstyrelsen men även lokala aktörer som föreningar, företag eller markägare kan initiera projekt. Naturvårdsarbetet kan genomföras av kommunen i egen regi eller i samarbete med lokala aktörer samt föreningar, företag, markägare med flera.

Vill du starta ett LONA-projekt? Kontakta kommunens kontaktperson på telefon 023-83 000 eller via e-post kontaktcenter@falun.se (ange LONA-bidrag i ämnesraden). Sista ansökningsdag till länsstyrelsen är den 1/12 men ta kontakt med kommunen i god tid innan, dock senast 1/11.

Naturvårdsverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer att läsa om LONA-bidraget.

 

I Falu kommun pågår följande LONA-projekt:

  • Bjursås prästskog och Rottnebyskogen, två tätortsnära naturreservat, utveckling av naturinformation och friluftsanordningar med fokus på aktiviteter för barn (kommunalt projekt)
  • Rogsån – uppbyggnad av kunskap kring ån för att stärka och bevara den biologiska mångfalden (privat projekt)
  • Karl Jönsholmen – restaurering av igenväxta strandängar invid Sundbornsån för att gynna fågelliv, betesgynnad flora och omgivande odlingslandskap (kommunalt projekt)
  • Strandäng Önsbacksdammen – restaurering av strandäng vid Puttbo och Glamsarvet för att skapa strandbete som gynnar den biologiska mångfalden (privat projekt)
Barn som går i skogen.
Sidan uppdaterad 2024-03-25