Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturreservat och naturområden i Falu kommun

Tysta tankar vid svarta tjärnar, gransus med svampdoft, magnifika utsikter, stilla strövtåg, tuffa strapatser eller bara ett mysigt ställe att grilla på tillsammans med vännerna - möjligheterna till upplevelser i vår natur är nästan oändliga. Välkommen ut!

Inom Falu kommun finns det idag 25 naturreservat. Av dessa är det fem som är kommunala och sköts av Falu kommun. Övriga sköts av länsstyrelsen. I ett naturreservat gäller utöver allemansrätten särskilda föreskrifter, eller regler. Varje reservat är unikt med egna föreskrifter anpassade efter områdets förutsättningar. För flera av de kommunala reservaten finns foldrar som beskriver området och vilka regler som gäller där. De finns att ladda ner under respektive reservat.

Falu kommuns egna naturreservat

Bjursås prästskog
Välkommen till ett litet naturområde med ovanligt många typer av natur. Ta en promenad längs stigen. Sätt dig på en bänk i skogen. Njut av blommor, fågelsång, och bäckens brus.

Mer om Bjursås prästskog

Isalanäset
Isalanäset är en riktig pärla i Svärdsjöbygden. Här finner du stillhet, mystik, en mångfald av växter och djur och en intressant kulturhistoria. Isalanäset är vackert och värt att besöka året om.

Mer om Isalanäset

Rottnebyskogen
Välkommen till Rottnebyskogen - en gammal skog nästan mitt i stan. Här kan du leka och ströva eller bara njuta av skogen. Skogen är gammal, i många områden mer än 200 år.

Mer om Rottnebyskogen

Runns norra öar
Naturreservatet består av Roxnäs udde och ett tiotal av öarna i vår vackra skärgårdssjö Runn. Öarna inbjuder till bad och båtliv på sommaren. Vintertid förvandlas reservatet till ett eldorado för olika vinteraktiviteter. 

Mer om Runns norra öar

Sanders gammelskog
Välkommen till en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. Följ stigen in granskogens dunkel, njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på en rastbänk och lyssna till vindens sus trädkronorna.

Mer om Sanders gammelskog

Natura 2000-område

Kyrkbytjärn
Kyrkbytjärn är Faluns mest betydelsefulla fågelsjö.Runt Kyrkby-tjärnen finns möjlighet att både ta del av ett livfullt fågelliv och
att göra en vandring i natur och tanke.

Mer om Kyrkbytjärn

Statliga naturreservat i Falu kommun

Berg-Annas berg
Upplev branter med gammal skog och död ved, torrare områden med gamla tallar och längst ner en fin bäck som rinner genom området. Här möter du ett urval av barrskogens livsmiljöer på en liten yta och får en varierad naturupplevelse vid ett besök.

Mer om Berg-Annas berglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gramsängs udde
Gramsängs udde, ett geologiskt reservat, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en utlöpare från Badelundaåsen. En av landets längsta och mest kända rullstensåsar.

Mer om Gramsängs uddelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Granåsen
I Granåsens reservat kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Det är även rikt med sällsynta arter här i Granåsen! Vissa av dem har bara påträffats på några få andra platser i landet.

Mer om Granåsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hornbobrändan
Hornbobrändan ligger vid Ågsjöns östra strand, en dryg mil nordost om Svärdsjö. Här breder ett böljande barrskogslandskap ut sig, med våtmarker, skogar och sjöar om vartannat.

Mer om Hornbobrändanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hyttnäs
Hyttnäs naturreservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se de småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt sundbornsmåleri.

Mer om Hyttnäslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kurbergsmyrarna
Den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten, ströva genom Kurbergsmyrarnas naturreservat och kanske fika vid Södra Vitstensflyet behöver knappast ångra sig.

Mer om Kurbergsmyrarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kårarvsgruvan
Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet. Här har sällsynta mineraler hittats såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit.

Mer om Kårarvsgruvanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Källmyrarna
Skogen består av en gammal barrblandskog med inslag av björk. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om.

Mer om Källmyrarnalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilltuppen
Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

Mer om Lilltuppenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lugnet
Det är ett naturskönt område med ett småskaligt jordbrukslandskap och tydliga spår av högsta kustlinjen. Här finns åtta mil markerad vandringsled, tolv mil motionsspår / skidspår och ett flertal cykelleder för mountainbike.

Mer om Lugnetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lensberget
Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder och mycket död ved som ligger huller om buller. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidéen korallrot.

Mer om Lensbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Långön
Långön är den största ön i Ågsjön och är ett trevligt utflyktsmål för alla som gillar friluftsliv. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Mer om Långönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mossgräsberget
Området vid Mossgräsberget domineras av en stor lövbränna med lövskog som kommit upp efter en skogsbrand i slutet av 1800-talet.

Mer om Mossgräsbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ramsellskogen
I Ramsellskogen känns det verkligen som om man kommit till vildmarken. Stora stenblock med hattar av mjuk mossa, ståtliga träd och små vackra skogstjärnar gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer.

Mer om Ramsellskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Slogmyrloken
Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar, myrmarker och två myrsjöar. Reservatet bildades främst för att skydda den större vattensalaman-dern, som är ett groddjur med svans.

Mer om Slogmyrlokenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stämshöjen
Vid Stämshöjen har den äkta stormhatten sin enda vilda växtplats i Dalarna. Här är arten naturaliserad och känd sedan 1600-talet. Växtplatsen besöktes av Linné 1745.

Mer om Stämshöjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tallbergsklitten
I länets hörn mot Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Mer om Tallbergsklittenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Törnsbäcken
Mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och här finns inga markerade leder att ta sig fram på. Här kan du uppleva en naturskog långt från civilisationen

Mer om Törnsbäcken.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Våckelberget
Från den branta klippan högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över stora delar av norra Falu kommun.

Mer om Våckelbergetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Väsjön
Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde. Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Mer om Väsjönlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-12-13