Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturreservat och naturområden

Inom Falu kommun finns det idag 36 naturreservat. Av dessa är det tio som är kommunala och sköts av Falu kommun. Övriga sköts av länsstyrelsen.

Sju nya naturreservat kommer att bildas inom Falu tätort de närmaste åren. Syftet är att långsiktigt säkerställa mark som är viktig för rekreation, friluftsliv och biologisk mångfald samt för att främja ekosystemtjänster.

Nya naturreservat i Falun

Tänk på det här innan ditt besök

I ett naturreservat gäller utöver allemansrätten särskilda föreskrifter, eller regler. Varje reservat är unikt med egna föreskrifter anpassade efter områdets förutsättningar.

I appen Naturkartan kan du hitta mer information om naturreservaten. Läs mer om appen på sidan Naturkartan.

Falu kommuns egna naturreservat

Person som går på liten träbro

Bjursås prästskog

Välkommen till ett litet naturområde med ovanligt många typer av natur. Ta en promenad längs stigen. Sätt dig på en bänk i skogen. Njut av blommor, fågelsång, och bäckens brus.

Mer om Bjursås prästskog

Vatten och en ö

Björnöarna i östra Runn

Upptäck naturreservatet Björnöarna i Runns nordöstra del. Här finns naturskogar, stora, gamla tallar längs stränderna, klippor och en fin rastplats med möjlighet till övernattning.

Mer om Björnöarna

Skogsmiljö

Isalanäset

Isalanäset är en riktig pärla i Svärdsjöbygden. Här finner du stillhet, mystik, en mångfald av växter och djur och en intressant kulturhistoria. Isalanäset är vackert och värt att besöka året om.

Mer om Isalanäset

Hagmark samt Lugnets hoppbackar i fonden.

Foto: Johanna Jansson, länsstyrelsen Dalarna

Lugnets naturreservat

I Lugnets naturreservat kan du uppleva både lugn och ro och fart och fläkt. Promenera, löp, cykla, rid eller åk skidor i ett område som bjuder på många olika naturmiljöer, upplevelser och utsikter.

Mer om Lugnets naturreservat Öppnas i nytt fönster.

Skogsmiljö

Olars näs

Olars näs är en liten udde i Svärdsjön strax norr om Svärdsjö. Här kan man promenera nära vattnet och betande djur och lyssna till fåglar som trivs i lövskogen. En större åkeryta mitt på näset ger rymd åt platsen.

Mer om Olars näs

Skogsmiljö med slogbod

Rottnebyskogen

Välkommen till Rottnebyskogen - en gammal skog nästan mitt i stan. Här kan du leka och ströva eller bara njuta av skogen. Skogen är gammal, i många områden mer än 200 år.

Mer om Rottnebyskogen

Personer som badar från brygga

Runns norra öar

Naturreservatet består av Roxnäs udde och ett tiotal av öarna i vår vackra skärgårdssjö Runn. Öarna inbjuder till bad och båtliv på sommaren. Vintertid förvandlas reservatet till ett eldorado för olika vinteraktiviteter. 

Mer om Runns norra öar

Grillplats i Sanders gammelskog

Sanders gammelskog

Välkommen till en riktig trollskog med gamla träd och mjuka mossmattor. Följ stigen in granskogens dunkel, njut av skogens dofter och fågelsång. Eller sätt dig en stund på en rastbänk och lyssna till vindens sus trädkronorna.

Mer om Sanders gammelskog

Granskog

Stabergs ö

Ta en tur ut till Stabergs ö, sommar som vinter. Här finns möjlighet att rasta och övernatta vid rastplatsen på öns västra sida men även upptäcka öns olika naturmiljöer.

Mer om Stabergs ö

Fågel som flyger

Våckelberget och dess skogar

Våckelberget, norr om Enviken, är känt för sin fantastiska utsikt som man får ovanför bergets branta klippvägg. Men, det finns även andra spännande och unika naturmiljöer att upptäcka här, gammal granskog, hällmarker, örtrika fuktstråk och mycket annat.

Mer om Våckelbergets skogar

Andra intressanta naturområden

Skogsmiljö

Myrans natur- och strövområde

Från att ha varit ett militärt övningsområde är Myran idag en plats för lugn och naturupplevelser precis i utkanten av Falun. Här finns många olika miljöer inom ett litet område och flera stigar och vägar att ströva på.

Mer om Myranområdet

Fågel som flyger

Kyrkbytjärn

Kyrkbytjärn är ett Natura 2000-område och Faluns mest betydelsefulla fågelsjö.Runt Kyrkbytjärnen finns möjlighet att både ta del av ett livfullt fågelliv och
att göra en vandring i natur och tanke.

Mer om Kyrkbytjärn

Fågel som flyger

Hinsnorsön

I västra delen av sjön Runn ligger Hinsnorsön. Ön är kuperad och helt skogsklädd med spår av tidigare bränder. En stig går över ön och på nordöstra spetsen finns en rastplats med slogbod, eldstad och torrdass.

Mer om Hinsnorsön Öppnas i nytt fönster.

Statliga naturreservat i Falu kommun

Död ved i Berg Annas berg

Berg-Annas berg

Här finner du ett urval av barrskogens livsmiljöer på en liten yta: branter med gammal skog och torrare områden med gamla tallar och längst ner en fin bäck som rinner genom området.

Mer om Berg-Annas berg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Äldre, gles tall- och granskog med en vandrare

Foto: Hannah Brandin, länsstyrelsen Dalarna

Borrsjöåskogen

Strax norr om Lumsheden i kommunens östra del hittar du Borrsjöåskogens naturreservat. Här varierar skogen både vad gäller trädslagsblandning, ålder och dimension. På vissa ställen finns mycket död ved och i olika nedbrytningsstadier. Det ger förutsättningar för stor artrikedom bland både växter och djur.

Mer om Borrsjöåskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Erik Hans tjärn

Erik-Hanstjärn

Erik-Hanstjärn ligger omgiven av ett böljande landskap med öppna våtmarker, skogar och vattendrag. Här är skogen varierad med träd i olika ålder och där gammal död ved ofta bär spår av skogsbränder.

Mer om Erik-Hanstjärn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Sjö med skog i bakgrunden

Gramsängs udde

Gramsängs udde, ett geologiskt reservat, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en utlöpare från Badelundaåsen. En av landets längsta och mest kända rullstensåsar.

Mer om Gramsängs udde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Liten å och skog

Granåsen

I Granåsens reservat kan du bekanta dig med många växter och djur som trivs i de nordliga skogarna. Det är även rikt med sällsynta arter här i Granåsen! Vissa av dem har bara påträffats på några få andra platser i landet.

Mer om Granåsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brant med mossbeklädda klippor

Himmelsberget

På toppen av berget kommer du nära himmelen och får fin utsikt! I branten frodas växtligheten och på myrmarken nedanför, växer granskogen sig hög.

Mer om Himmelsberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skog och sjö

Hornbobrändan

Hornbobrändan ligger vid Ågsjöns östra strand, en dryg mil nordost om Svärdsjö. Här breder ett böljande barrskogslandskap ut sig, med våtmarker, skogar och sjöar om vartannat.

Mer om Hornbobrändan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjö och skog i höstfärger

Hyttnäs

Hyttnäs naturreservat är ett parti åker- och ängsmark intill Carl Larsson-gården. Här kan man se småskaliga brukningsstrukturer som Carl Larsson så flitigt nyttjade i sitt Sundbornsmåleri.

Mer om Hyttnäs Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Grenverk på äldre tall

Högsveden

Högsveden är ett fint skogsområde med bland annat gamla stora tallar som har spår efter skogsbränder och människor. Gott om död ved skapar livsförutsättningar för flera skyddade arter.

Mer om Högsveden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personer vid myr

Kurbergsmyrarna

Den som gör sig omaket att åka till något av vägsluten behöver knappast ångra sig. Ströva genom Kurbergsmyrarnas naturreservat och kanske fika vid Södra Vitstensflyet .

Mer om Kurbergsmyrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet. Här har sällsynta mineraler såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit hittats.

Mer om Kårarvsgruvan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla träd i skogsmiljö

Källmyrarna

Skogen består av en gammal barrblandskog med inslag av björk. Området har brunnit för länge sedan vilket ett mindre antal brandhögstubbar vittnar om.

Mer om Källmyrarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla träd i skogsmiljö

Lensberget

Gamla träd med skador från tidigare skogsbränder och mycket död ved som ligger huller om buller. Här kan du få se tretåig hackspett, många sällsynta mossor och lavar samt den lilla orkidén korallrot.

Mer om Lensberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stenblock

Lilltuppen

Lilltuppen är det lilla reservatet med de stora naturvärdena. Allt sammantaget i en vacker miljö med stora stenblock, brandskadade gamla stubbar och en stor artrikedom.

Mer om Lilltuppen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träd och himmel

Långön

Långön är den största ön i Ågsjön och är ett trevligt utflyktsmål för alla som gillar friluftsliv. Här växer en nästan 200-årig naturskogsliknande skog där många sällsynta arter trivs.

Mer om Långön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skogsmiljö

Mossgräsberget

Området vid Mossgräsberget domineras av en stor lövbränna med lövskog som kommit upp efter en skogsbrand i slutet av 1800-talet.

Mer om Mossgräsberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Träd och stenblock i skogsmiljö

Ramsellskogen

I Ramsellskogen känns det verkligen som om man kommit till vildmarken. Stora stenblock med hattar av mjuk mossa, ståtliga träd och små vackra skogstjärnar gör att man tror sig vara förflyttad till en tavla av John Bauer.

Mer om Ramsellskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gamla tallar vid myr

Rotsjön

I gränsen mot Gästrikland finns ett stort, äldre, nästan orört skogslandskap där man kan ströva fritt. Området är otillgängligt men bjuder på fina naturupplevelser av skogen, växterna och vattnet.

Mer om Rotsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vattensalamander

Slogmyrloken

Slogmyrlokens naturreservat mellan Falun och Bjursås består av sumpskogar, myrmarker och två myrsjöar. Reservatet bildades främst för att skydda den större vattensalamandern, som är ett groddjur med svans.

Mer om Slogmyrloken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Myr med tallar

Spjärshällen

Spjärshällen är Falu kommuns högsta berg. Inom naturreservatet dominerar granskogen på våtmarker, blockiga sluttningar och bördigare marker. Genom reservatet sträcker sig bl a Pilgrimsleden.

Mer om Spjärshällen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stormhatt

Stämshöjen

Vid Stämshöjen har den äkta stormhatten sin enda vilda växtplats i Dalarna. Här är arten naturaliserad och känd sedan 1600-talet. Växtplatsen besöktes av Linné 1745.

Mer om Stämshöjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flygbild som visar myrområde med en slingrande bäck

Sörmyren-Hynsån

Här finner du ett av länets och Sveriges mest värdefulla myrområden. Sörmyren är en högmosse med stor mossrikedom och som har besök av många fågelarter.

Mer om Sörmyren-Hynsån Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gammal skog

Tallbergsklitten

I länets hörn mot Gästrikland och Hälsingland ligger Tallbergsklitten. Den består av en gammal skog med höga naturvärden. Längs ytterkanterna löper Tallbergsmyren med myr- och sumpskogsmark.

Mer om Tallbergsklitten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bäck som rinner genom skogsmiljö

Törnsbäcken

Mellan sjöarna Stora och Lilla Törnstjärnen ligger denna gamla naturskog. Området är stenigt och det finns inga markerade leder att ta sig fram på. Här kan du uppleva en naturskog långt från civilisationen.

Mer om Törnsbäcken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn som tittar på utsikten vid Våckelberget

Våckelberget

Från den branta klippan högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över stora delar av norra Falu kommun.

Mer om Våckelberget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gammal skogsmiljö med stubbe påverkad av skogsbrand

Väsjön

Detta är ett mycket vackert och särpräglat naturskogsområde. Skogen domineras av tall med inslag av gran och vårtbjörk. Dessutom förekommer lågor, hålträd och mycket gamla brandstubbar som avverkats med yxa.

Mer om Väsjön Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2024-03-25