Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

skir lövskog. Isalanäset.

Välkommen till Isalanäset!

Isalanäset är en riktig pärla i Svärdsjöbygden. Trots att det inte är så stort bjuder det på en spännande och varierad naturupplevelse, med omväxlande ljusa lövskogar, mörk barrskog, öppna gläntor, stora block och stenar och glittrande vatten. Försök sedan tänka bort skogen och se det historiska landskapet, format av äldre generationers hårda arbete. Vandra bland gamla åkerlappar och ängsmarker som sedan lång tid vaggats till ro av skogen täta lövtäcke.

En blandning av natur och kultur

Isalanäset är en kuperad och nästan helt skogbevuxen halvö som sticker ut i Svärdsjön. Men det har inte alltid varit så. I skogen vilar ett gammalt kulturlandskap. Ett lapptäcke av åkrar och ängar brukat och format av människan under lång tid, men sedan övergivet och lämnat att sköta sig självt. Med tiden har höga naturvärden utvecklats både i den gamla barrskogen som växer längst ut på näset och i lövskogen som vuxit upp på de gamla åker- och ängsmarkerna.

På Isalanäset finns gott om gamla och grova träd och döda träd, både stående och liggande. På våren sjuder det av liv i lövskogen när flyttfåglarna återkommer från sina vinterkvarter. Hackspettar trivs på näset eftersom det finns gott om mat i form av insekter i den döda veden. Har du lite tur kan du stöta på både större och mindre hackspett, gråspett, gröngöling och spillkråka.

I de gläntor som fortfarande är öppna på de gamla åker- och ängsytorna finns rester av en rik ängsflora kvar. Sammantaget skapar den stora variationen av naturmiljöer förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv.

För dig som besökare

Isalanäsets naturreservat invigdes under 2018 och är ett av Falu kommuns senaste reservat. Området har iordningställts för att underlätta för de som vill besöka området. Stigar är markerade, informationsskyltar finns uppsatta och en parkering finns vid väg 850 i Isala. Från den går en grusad stig till naturreservatets entréplats. Stigen är slät att gå på och lämpar sig väl för barnvagnar. Sista biten består av en backe med brant lutning. Det gör det svårt att ta sig fram med rullstol om man inte har assistans med sig. Nere vid sjön, på näsets sydvästra sida, finns en rastplats iordningställd.

Missa inte!

Flyttblocket ”Storsten” som döljer sig i barrskogens dunkel, men som imponerar med sin storlek när man kommer nära.

Doften av liljekonvalj när den blommar i andra halvan av maj.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2017

Storlek: 27 hektar

Naturtyper: Lövskog, barrskog, öppen gräsmark, stränder.

Läge: Ca fem kilometer nordost om Svärdsjö centrum.

Service:

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2021-01-18