Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fåglar i luften, i och runt en tjärn

Kyrkbytjärn - ett fågelparadis

Få platser i Falun kan ge en lika händelsefylld naturupplevelse som Kyrkbytjärn en morgon i maj. Över tjärnen flyger skrattmåsarna fram och tillbaka med bomaterial i näbben. I tjärnen rastar några gluttsnäppor på väg mot de nordliga häckningsmyrarna. Över bladvassen spelflyger det bruna kärrhöksparet samtidigt som rördromen tutar sina dova flaskblåsstötar väl dold i bladvassen.

Runt Kyrkbytjärnen finns möjlighet att både ta del av ett livfullt fågelliv och att göra en vandring i natur och tanke. Kyrkbytjärn är Faluns mest betydelsefulla
fågelsjö. Många fågelarter häckar i tjärnen eller de omgivande markerna och för fåglar som passerar på vår- och höstflyttning är Kyrkbytjärn en viktig rastplats.

Kyrkbytjärns natur

Det som gör Kyrkbytjärn så intressant för fåglarna är att det är en grund och näringsrik tjärn som ger en hög produktion av vattenväxter, frön och vattenlevande djur som utgör föda för fåglarna. Tjärnens mosaik av öppna vattenytor, öar, vassar och strandängar är också mycket viktig eftersom det skapar en varierad miljö för häckning, födosök och rastning under flytten för många olika arter. I vissa av markerna runt tjärnen går betande djur. De håller markerna öppna och deras bete och tramp långt ut i vattnet skapar grunda och skyddade vattenspeglar som många fåglar trivs i.

För dig som besökare

För dig som bara vill njuta av naturen runt tjärnen finns en cirka tre kilometer lång vandringsled. Den är markerad med skyltar som visar en flygande kärrhök. Längs leden finns två fågeltorn med bra utsikt. På västra sidan finns en slogbod med eldstad och på den östra finns fikaplatser vid ladan. Längst i söder hittar du den tallbeklädda åsen Gramsängs udde. Åsen, som är naturreservat, är en vacker rastplats med bra utsikt över tjärnen.

Här kan du ladda ner en folder att ta med på utflykten. Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

våtmark i Kyrkbytjärn

Missa inte

Att gå upp i fågeltornet på den östra sidan av tjärnen.

En tur ut på Gramsängs udde.

Hitta hit

Fakta

Bildades: Utsågs till Natura 2000-område 2004.

Storlek: 44 hektar

Naturtyper: Näringsrik slättsjö, fuktäng, betesmark, åsbarrskog

Läge: I Vika på sjön Runns östra sida, ca 20 km från Falu centrum, följ E16 österut och därefter väg 69.

Service: Markerade leder, slogbod med grillplats, fågeltorn.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2019-08-22