Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturbild från Stabergs ö

Myrans natur- och strövområde

Omgärdad av vägar, affärer, skolor, bostadsområden och ett militärt skjutfält ligger Myran som ett grönt andrum för oss människor och ett viktigt område för växt- och djurlivet. Här finns bland annat ett våtmarksområde som många olika fåglar hittat till och omgivande skog med gamla tallar och lövträd att ströva omkring i. Vid våtmarkerna finns en mångfaldsbacke med en brant sandvägg för backsvalor och insekter att bygga bon i. På toppen är det en äng med blommande växter där insekterna kan hitta pollen och nektar.

Naturbild från Stabergs ö

För dig som besökare

Myrans natur- och strövområde är en plats för alla. Hela området är avstängt för biltrafik och lämpar sig väl för såväl cykelturen som promenaden. För besökare finns det parkering, stigar, skyltar och information som gör det lätt att hitta en runda eller väg som passar just dig för dagen och få en lugn stund.

Sommar Stabergs ö

Missa inte!

  • Våtmarkens myllrande fågelliv.
  • Utsikten från Kullen med tallen.
  • Ängens blomsterprakt.
  • De solande ormarna vid Orsa skans tidigt på våren.
  • Pulkabacken en gnistrande vinterdag.

Hitta hit

Fakta

Storlek: ca 80 ha

Naturtyper: Gammal tallskog, vattendrag och dammar, öppna gräsmarker, låglänta, fuktiga områden med lövskog mm

Läge: Öster om E16 och handelsplatsen vid Dalregementet

Service: Rastplatser med sittplatser och tillgänglighetsanpassade bord, eldstäder, pulkabacke

Tillgänglighet: Inom området finns ett grusat stigsystem där stigarna har bra tillgänglighet för rörelsehindrade men där brantare partier förekommer. Hela området är barnvagnsvänligt

Förvaltare: Falu kommun

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt (Lona) är medfinansiär för genomförandet av detta projekt.

Loggo för LONA- Lokala naturvårdssastningen
Sidan uppdaterad 2022-04-04