Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild från vattenbrynet i Källviksskogen. Person står på sten.

Dialog Källviksskogen

Falu kommun planerar att bilda ett naturreservat i Källviksskogen. Nu bjuder vi in till en dialogträff för att berätta mer och samla in information. Kom och säg vad du tycker och tänker. Dina tankar och synpunkter kommer att bidra till hur vi utformar reservatet.

Välkommen på dialogträff om Källviksskogen

Tid: 20 september klockan 18.00-19.00

Plats: Värmestugan vid skidbacken.

Har du synpunkter men kan inte delta?

Har du inte möjlighet att delta på dialogträffen kan du lämna ditt bidrag här nedan i en enkät och en interaktiv karta.

  • Vad uppskattar du i Källviksskogen? Lämna dina svar i enkäten!
  • Var brukar du vistas i Källviksskogen? Markera i kartan!

Markera i kartan de platser som du uppskattar samt var du vanligtvis rör dig inom området!

Interaktiv karta att markera i Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivning av hur du markerar i kartan

Källviksskogen - ett område präglat av Runn

Källviksskogen är ett lövskogsrikt område med god skiktning vilket gör att fågellivet är mycket rikt. Här finns en hel del död ved och träd med bohål. Tallskog tar över ju längre västerut man kommer i området, men inslaget av lövträd är fortfarande betydande och skiktningen god. Strandzonen mot Runn är mycket viktig.

Inom området finns höga kulturella värden bland annat i form av rinnande vatten, öppna ytor för spontana aktiviteter, ett flertal stigar i olika storlekar samt en stark identitet präglad av Runn. Inom området finns också ett flertal lämningar som vittnar om områdets historiska användning.

Läs mer om planen att bilda sju nya naturreservat i Falu kommun

Sidan uppdaterad 2024-06-05