Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Betad hage. En lada och sjö skymtar bakom träden

Välkommen till Olars näs!

Olars näs är en liten udde i Svärdsjön strax norr om Svärdsjö. Bland stenar och block fanns här längre tillbaka i tiden flera mindre och större slåtter- och odlingsmarker med tillhörande lador. Idag finns bara en större åkeryta som brukas och i en del av de övriga gamla odlingsmarkerna betar djur om somrarna. Djuren hjälper till att hålla markerna öppna och skapar förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv i området.

Här på näset är du hela tiden nära vattnet. Som en rand runt udden finns stora aspar, äldre tallar och buskage som är värdar för fågelliv och andra djur som lever i den här typen av naturmiljö. Har du tur kan du till exempel få se mindre hackspett här.

Längst ut på näset finns ett härbre och här finns möjlighet att enkelt komma ned till vattnet. För den som paddlar på Svärdsjön går det lätt att stiga iland här.

För dig som besökare

Olars näs naturreservat bildades 2022 och är ett av Falu kommuns senaste reservat. Tillgängligheten i området kommer att förbättras genom de anläggningar som ska iordningställas i och med att området har blivit naturreservat. Bland annat ska en parkeringsplats, markerade stigar, informationstavlor, sittplatser och en rastplats med eldstad ordnas.

Delar av området är inhägnat och en befintlig grusstig går genom en hage med betande djur. Om du går genom hagen, tänk på att stänga grinden efter dig. Tänk också på att inte leka eller röra dig på eller över åkern - det kan förstöra skörden för bonden.

Missa inte!

Solnedgången från näsets nordvästra udde.

Hitta hit

 

 

Fakta

Bildades: 2022

Storlek: 11 hektar

Naturtyper: Lövskog, barrskog, strandäng, betesmark, stränder, odlad åker

Läge: Ca 3 kilometer nordost om Svärdsjö centrum

Service:

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2023-02-20