Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ingången till Rottneby naturreservat med skylt

Välkommen till Rottnebyskogen - en gammal skog nästan mitt i stan

I Rottnebyskogen är du välkommen att leka och ströva eller bara njuta av skogen. Skogen har tidigare nyttjats för skogsbruk men är idag fredad. I Rottnebyskogen kan du hitta riktigt gamla tallar, många är äldre än 200 år.

De gamla tallarna är majestätiska och bildar på sina håll fina perlarsalar. Att de är gamla ser man på de grova och krumma grenarna och den grova barken, som kallas pansarbark. Några tallar har dött och står kvar som torrträd eller silverfurur. Andra har fallit och ligger som lågor. Död ved är till stor nytta för många av skogens invånare.

I södra delen av området finns ett öppet område med underbar utsikt över sjöarna Runn och Hosjön. Här har tidigare varit åkermark där olika grödor odlats, men nu ska marken få utvecklas till en äng. Genom att marken slås varje år får många blommor bättre förutsättningar att överleva och blomprakten ökar. Njut gärna av den fina utsikten från rastbordet. Här smakar fikat särskilt bra!

Det är unikt att finna så gammal skog i Falun eftersom efterfrågan på virke och ved var stor långt in på 1800-talet. Under senare delen av 1990-talet planerades området att avverkas men genom ett starkt opinionsarbete kunde skogen bevaras för framtiden. Reservatet kom till av två skäl. Det ena är att gynna det djur- och växtliv som finns i en sådan här gammal tallskog. Skogen ska skötas så att den blir mer varierad med träd i olika åldrar och få betydligt fler lövträd. Det andra skälet är att ge dig och kommande generationer möjligheten att få uppleva en gammal och relativt orörd skog nästan mitt i stan.

För dig som besökare

Från parkeringen vid Rottneby herrgård är det inte långt upp till rastplatsen på ängen där det finns grillplats och ved. Från ängen går en grusad led som passerar de två slogbodarna med eldstad och här är lätt att gå med barnvagn. 

Här kan du ladda ner en folder att ta med på utflykten. Pdf, 3.1 MB.

Slogbod i Rottnebyskogen

Missa inte!

Utsikten från ängen.
Att krama en gammeltall.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2003

Storlek: 41 hektar

Naturtyper: Äldre tallskog, tallskog med lövinslag, slåtteräng.

Läge: Öster om Falu centrum, vid Korsnäs och nära Hosjön.

Service: Markerade leder, rastplatser med slogbod och grillplats med ved.

Sidan uppdaterad 2019-08-22