Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som badar från brygga i sjön Runn i motljus

Välkommen till Runns norra öar

Naturreservatet Runns norra öar består av Roxnäs udde och ett tiotal av öarna i vår vackra skärgårdssjö Runn. Mest framträdande är de tre största öarna Dejstolen, Hellmansö och Hjärtklack.

Öarna inbjuder till bad och båtliv på sommaren. Man kan också besöka dem och gå på upptäcktsfärd eller plocka bär och svamp.  

Runn är en populär fiskesjö, bland annat känd för sitt fina gäddfiske. Exempel på andra fiskarter som finns i Runn är abborre, mört, gers, braxen, sarv, ruda, benlöja, siklöja, lake, nors och öring.

Vintertid förvandlas reservatet och Runn till ett eldorado för olika vinteraktiviteter. När isen tillåter plogas en bana för skridskoåkning runt hela området. Den börjar och slutar vid Hälsinggårdsbryggorna och rundar som regel Dejstolen och passerar nära Roxnäs udde. Här finns grillplatser och en slogbod. 

Naturen på öarna

Närheten till staden och Falu koppargruva har inneburit att öarna under lång tid påverkats av människan. På Hellmansö har det funnits fastboende. 

Ett träd

Skogen har brukats för virke och brännved och vissa öar har använts till bete.

Skogen på öarna domineras nästan helt av tall förutom i de marker på Hellmansö som tidigare varit uppodlade. Där växer idag lövskog. Längs Dejstolens södra sida växer några riktiga gammeltallar. Det är skruvade, 350 till 400-åriga bjässar, med grova grenverk. Här häckar hackspettar, skogsduva, kaja och korp.

Fågellivet runt öarna är förhållandevis rikt. En hel del fåglar rastar i Runn på vår och höst och kan observeras från bland annat Roxnäs udde.

För dig som besökare

För att ta sig ut till öarna krävs egen båt eller kanot. Gå iland får man göra överallt men bryggor för angöring med båt finns på Hellmansö och Dejstolen. Kom ihåg att respektera de privata bryggor som finns i reservatet. Lämpliga platser för strandhugg för kanotister och skridskoåkare finns framförallt utmed stränderna i söderläge. På Dejstolen finns två iordningställda rastplatser. En finns på västra udden av Dejstolen, med slogbod, eldstad, vedförråd och torrdass. Den andra ligger på en liten ö alldeles utanför Dejstolens sydöstra udde och där finns eldstad och ved vintertid.

När du besöker Runns norra öar får du gärna ströva omkring, plocka blommor, bär och svamp, undersöka eller kanske bara njuta av naturen. Om du vill får du stanna över och slå upp ett tält.

Här kan du ladda ner en sida med information att ta med på utflykten. Pdf, 8.7 MB.

Missa inte!

En vacker vinterdag på isen.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2008

Storlek: 342 hektar (90 ha landmiljö och 252 ha vattenområde)

Naturtyper: Tallskog, barrskog, stränder.

Läge: Ca 5 km sydost om Falu centrum, följ Källviksvägen.

Service: Markerade leder, båtbryggor, badplatser, rastplatser med eldstad och ved, slogbodar, torrdass.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2019-08-22