Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Naturbild från Stabergs ö

Välkommen till Stabergs ö

Stabergs ö är ett av de senaste tillskotten av naturreservat i Runn. Reservatet är bildat för att gynna friluftslivet i Runn och för att utveckla öns biologiska värden. På öns västra sida finns en rastplats iordningställd där det är möjligt att rasta och övernatta, sommar som vinter.

Öns historia

Stabergs ö naturmiljö är starkt påverkad av människan genom århundraden. Längre tillbaka i tiden tillhörde ön Lönnemossa bergsmansgård. Spår av två tidigare inägomarker där man slog hö eller odlade finns på öns östra sida. En synlig körväg förbinder de två odlingsmarkerna som är planterade med gran idag. Fram till mitten av 1900-talet pråmades kreatur hit för sommarbete. Till ön har man också åkt för att plocka bär och svamp, spelat fotboll på strandängarna i söder mm. Under 1960-talet avverkades i stort sett all skog på ön, kvar lämnades frötallar som står kvar än idag.

Naturen på ön

Mitt på ön finns en höjdrygg som skapar olika karaktär på öns västra och östra sida. På den västra sidan har vindar och vatten skapat en stenig och blockig terräng där man bitvis får vara försiktig när man går fram. Här trivs tallen bra och i strandkanten finns en del vindpinade träd bland block och stenar. På öns östra sida, där odlingsmarken låg, upplevs en lugnare atmosfär. Här har skogen fått stå mer i fred och en del aspar och granar har växt sig riktigt stora och långa. På grund att man inte gallrat och skött skogen finns också partier där träd börjar falla. Så se upp!

För dig som besökare

För att komma till Stabergs ö behöver du en mindre båt eller kunna simma långt sommartid. På vintern, när isen lagt sig och det är snöfritt går det bra att åka skridskor, annars är det skidor, snöskor eller snöskoter som gäller. Vid rastplatsen är det möjligt för mindre fritidsbåtar, kajaker och kanoter att nå stranden.

Ön utforskar man på egen hand, inga markerade stigar finns. Tänk på att visa hänsyn till naturen och boende på ön!

Sommar Stabergs ö

Missa inte!

Solnedgången över Runn en vacker sommar- eller vinterkväll.

Den majestätiska granskogen på den gamla inägomarken på öns östra sida.

Hitta hit

Fakta

Bildades: 2019

Storlek: ca 38 hektar (14 ha landområde, 24 ha vattenområde)

Naturtyper: Grandominerad barrskog, gammal tallskog, asp- och björkskog med tallinslag mm.

Läge: Cirka 8 km sydost om centrala Falun i sjön Runn.

Service: Rastplats med vindskydd, eldstad och torrdass.

Förvaltare: Falu kommun

Sidan uppdaterad 2020-08-25