Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skog och träd

Falu kommun äger cirka 2 000 hektar skog, största delen finns i utkanten av centrala Falun, ofta i nära anslutning till bostadsområden. Skogen är viktig för människors möjligheter till rekreation och upplevelser av olika slag. Därför är dialogen med de närboende en viktig del när vi till exempel tar ner riskträd eller utför gallringar.

I traditionellt skogsbruk ligger fokus på att få ut så mycket virke som möjligt, att skogen ska ge högsta möjliga avkastning. För kommunens del handlar det istället om andra värden, till exempel att främja naturupplevelser och bidra till en bättre folkhälsa.

Har du önskemål om att ta ner träd eller andra skogliga åtgärder på kommunens mark så läs mer på sidan om Trädärenden.

Planerad skogsskötsel

På kartan får du information om var vi planerar att utföra skogsskötsel och hur det berör dig.

Så här fungerar kartan

Klicka på färgad yta, punkt eller linje för status och aktuell information. Grå yta är utanför kommunens mark.

Längst ner på kartan finns fyra symboler du kan klicka på för att:

  • Se teckenförklaring
  • Välja vilka lager som du vill se
  • Välja bakgrundskarta
  • Få information om och hjälp med kartan
Sidan uppdaterad 2022-02-09