Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skog och träd

Falu kommun äger cirka 2000 hektar skog, vilket motsvarar mer än 2500 fotbollsplaner och omfattar runt 5 miljoner vuxna träd, där majoriteten finns i nära anslutning till bostadsområden. Huvudsyftet med våra skogliga åtgärder är att skapa långsiktigt hållbara skogar som genererar mervärde i form av möjlighet till rekreation men också främjar den biologisk mångfalden och möjliggör andra typer av ekosystemtjänster Länk till annan webbplats.. Vi har därför sedan 10 år tillbaka antagit en policy Länk till annan webbplats. som innebär ett hyggesfritt brukande där ekonomisk avkastning är underordnad alla andra värden.

Planerade skogliga åtgärder

Dialogen med närboende är en viktig del vid större skogliga åtgärder och för att möjliggöra medborgarinflytande redovisar vi områden som är aktuella för planerade åtgärder och även information om vad för typ av åtgärd som planeras. Under 2023 har en ny strategi tagits fram gällande prioritering av åtgärder, vilket innebär att endast de uppgifter som redovisas här är aktuella.

Vi arbetar med och i naturen vilket gör att det finns många aspekter som styr såsom väderförhållanden, tjäle med mera. Vi behöver alltid anpassa oss till rådande omständigheter vilket kan komma att innebära att en åtgärd inte kan utföras trots att den står som planerad.

Så här fungerar kartan

Grönmarkerade områden med gula kantlinjer visar var skogliga åtgärder är planerade, där mer information om åtgärden går att se genom att klicka på en markerad yta.

Till höger i kartan finns även följande val:

  • Typ av bakgrundskarta
  • Visa kommunal mark
  • Söka direkt på din adress

Har du önskemål kring planerade skogliga åtgärder på kommunens mark så läs mer på sidan om Trädärenden. Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2023-10-25