Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Träd

Gatu- och parkträd

Historiskt sett har Falun varit en stad som haft ont om äldre träd, mycket beroende på gruvdriften. Från mitten och slutet av 1800-talet anlades de äldsta bevarade kommunala parkerna i staden och i dessa återfinns många av stadens äldre träd. Längs Magasinsgatan finns en av stadens äldsta bevarade alléer som planterades 1918.

Träden finns i en databas

Gatu- och parkträd definieras av att de står i anslutning till en gata eller i en park. Det handlar i de flesta fall om träd som planterats. I Falu kommun har gatu- och parkträden i de centrala delarna inventerats och information om dessa finns i en träddatabas som i dagsläget omfattar ca 900 träd.

Skadade eller sjuka träd

När ett träd blir sjukt eller skadat byts det som regel ut mot ett nytt. På vissa platser kan det vara svårt att ersätta ett träd och då kanske man väljer att plantera det på en annan plats istället. Nyplanterade träd kräver intensiv skötsel, vilket gör att de kostar mycket pengar att etablera.

Faluns gatu- och parkträd är värdefulla och därför vill vi värna om dem. Det är inte tillåtet att ta ned ett träd eller skada dess krona eller rotsystem.

Sidan uppdaterad 2020-09-02