Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Skogsdunge Lugnet. Foto: Johanna Carlsson.

Kommunens roll som skogsförvaltare

Den viktigaste uppgiften för förvaltningen av kommunens skogar är att tillgodose människors behov av skogar för en god livsmiljö, rekreation och upplevelser. Skogsskötseln inriktas därför mot att bevara, utveckla och tillgängliggöra skogens rekreations-, natur- och kulturmiljövärden.

Som en av de första kommunerna i Sverige arbetar Falu kommun utifrån principen hyggesfritt skogsbruk. Det innebär att vi enbart gallrar en del av träden och inte gör kalavverkning.

Varje område som är aktuellt för gallring planeras noga. Vi tar stor hänsyn till natur-, kultur-, och miljövärden av olika slag. Vi kommunicerar med närboende och andra berörda och sammanväger alla värden och önskemål till en praktiskt genomförbar skötsel. Gallringen kan genomföras med egna manuella resurser eller med externa entreprenörer där skogsmaskiner eller häst används i arbetet.

Skogsstyrelsens information om hyggesfritt skogsbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skog- och markpolicy

”Kommunens naturmark är till för kommunens invånare och ska brukas och skötas så att mångfalden av värden och funktioner bevaras och utvecklas” – det är kommunens övergripande mål för naturmarken där skogsmark är den dominerande delen.

Delmål för naturmark:

  • Folkhälsa och rekreation
  • Lek och naturpedagogik
  • Biologisk mångfald, natur- och kulturmiljöer
  • Kommunikation och information
  • Ekonomi
  • Viltvård
  • Fiske- och vattenfrågor

Läs mer i vår Skog och markpolicyn Pdf, 777.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Certifiering

Falu kommuns skogsskötsel är miljöcertifierad enligt FSC® (Forest Stewardship Council®) och ingår under Grönt Paraplys gruppcertifikat som har licensnummer FSC C006219.

Det innebär bland annat att vi ska följa kraven i certifieringen och att vi ska kommunicera, dokumentera och följa upp alla skötselåtgärder.

Läs mer om skogscertifiering

Svenska FSC® Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Svenska PEFC Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-09-02