Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Önskemål om att ta ned träd

​Vårt arbete underlättas om du i nedanstående formulär lämnar tydlig information, gärna med bild, om ditt önskemål. Frågor med stjärna är obligatoriska. Ärenden där vi bedömer att träd kan utgöra en fara eller risk prioriteras. Handläggningstiden för övriga ärenden är minst 6 månader. Vi hör av oss om vi behöver ytterligare information, annars tar vi med ditt önskemål i vårt fortsatta arbete. 

1. Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
1. Kontaktuppgifter2. Står trädet/träden i nära anslutning till din adress? * (obligatorisk)
Multiple selection
5. Hur många träd gäller det? * (obligatorisk)
Multiple selection6. Ange anledning * (obligatorisk)
Varför anser du att trädet/träden bör tas ned? Kryssa i de rutor som gäller dig.
Multiple selectionBeskriv trädet/träden, t ex storlek, trädslag, skador.


Här kan du bifoga en bild där man ser trädet/träden med omgivning, gärna så att tomtgräns framgår. Det kan underlätta handläggningen betydligt.
Sidan uppdaterad 2017-11-15