Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2015-03-27

Minskad energi­förbrukning sparar 11 miljoner kronor

Energiförbrukningen i Falu kommuns fastigheter har minskat med 21 procent på tio år. Detta gör att kommunen sparar cirka 11 miljoner kronor per år och att miljöpåverkan minskar.

— Vi är väldigt glada över att vårt långsiktiga arbete gett resultat, vårt främsta miljömål är att minska energiförbrukningen.  Målet är att år 2020 ha en energiförbrukning på högst 150 kilowattimmar per kvadratmeter, och vi vill bli bäst i Dalarna genom att ha lägst energiförbrukning per kvadratmeter för offentliga fastighetsägare, säger Olle Wiking, teknisk chef på serviceförvaltningen.

Resultatet av ett långsiktigt arbete

Rune Bjurman arbetar som energicontroller och har varit med på hela resan:
— Det här är frukten av ett långsiktigt, kontinuerligt arbete. Vi har en energioptimeringsgrupp som har regelbundna träffar för att komma fram till effektiva energisparåtgärder och vi har väldigt kunniga drifttekniker. Men det är många fler som har varit involverade. Vi har genomfört många olika åtgärder för att minska energiförbrukningen och mycket av vårt arbete har handlat om att uppgradera styr och reglersystemen i våra fastigheter. Det kan handla om att till exempel installera närvarostyrd belysning, och kunna minska ventilation och temperatur när lokalerna står tomma, uttrycker Bjurman.

Nästa steg fördjupat samarbete med hyresgästerna

Några andra typer av åtgärder som bidragit till att energiförbrukningen minskat från 205 kilowattimmar per kvadratmeter år 2005, till 162 kilowattimmar per kvadratmeter år 2014, är att fastigheterna fått effektivare belysning och nya ventilationsaggregat med värmeåtervinning. Utan värmeåtervinning går varm ventilationsluft rakt ut i utomhusluften. De nya aggregaten kan återvinna så mycket som 80 procent av värmen. Många av de här åtgärderna förbättrar även inomhusmiljön för hyresgästerna. Även vid nybyggnation bygger Falu kommun energisnålt. Ett exempel är Aspeboda skola som är en väldigt energisnål byggnad. Men ännu är inte energieffektiviseringsarbetet färdigt, det finns fortfarande mycket kvar att göra. Kommunen kommer att fortsätta att utveckla det dagliga energieffektiviseringsarbetet. En del i nästa steg är att inleda ett fördjupat samarbete med våra hyresgäster där vi genom energiinformation vill hjälpa våra hyresgäster att använda våra lokaler, på ett smartare mer energieffektivt sätt.
Tillsammans hoppas vi kunna spara ytterligare energi, pengar och miljö.

Vår energiförbrukning

Uträkningen baseras på serviceförvaltningens nuvarande lokalarea(tidigare kommunfastigheter) som är 293 500 kvadratmeter, och ett energipris på 85 öre per kilowattimme.

År 2005: 205 kWh/m2 - 51 000 000 kr

År 2013: 172 kWh/m2 – 43 000 000 kr

År 2014: 162 kWh/m2 – 40 000 000 kr

Energiförbrukningen har minskat 21 % över tio år.

Energiförbrukningen har minskat 6 % under det senaste året.


Sidan uppdaterad 2017-06-20