Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-05-23

Nybyggda hus

Många småhustomter till försäljning

Nu har ett antal nya småhustomter släppts till försäljning i kommunens tomtkö. Tomterna finns i Lilla Källviken, Herrhagsskogen och på Galgberget.

– Eftersom efterfrågan på småhustomter är stor i Falu tätort är det väldigt roligt att vi nu kan sälja så här många tomter i tre olika områden, säger Lars Gustafsson, exploateringsingenjör.

Tomter i Lilla Källviken

I Lilla Källviken släpps 21 tomter. Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus. En förskola med flera avdelningar har redan öppnat.

Läs mer om tomterna i Lilla Källviken

Tomter i Herrhagsskogen

I Herrhagsskogen släpps de 3 sista tomterna i etapp 1. Hälften av tomterna i etapp 2, ca 20 stycken, släpps till försäljning under hösten 2017. Totalt planeras 55 nya villatomter och för att få en mer blandad bebyggelse finns även möjlighet att bygga t.ex. flerfamiljshus, vårdboende eller skola.

Läs mer om tomterna i Herrhagsskogen

Tomter på Galgberget

På Galgberget släpps 9 tomter. Området ligger precis norr om befintliga bostäder vid Svavel- och Järnstigen.

Läs mer om tomterna på Galgberget

Ansökan om tomt

Om du är intresserad av en tomt ska du skicka en ansökan till Falu Kommun senast fredagen den 16 juni 2017. Läs mer om hur det går till under respektive område ovan.

Sidan uppdaterad 2017-06-30