Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-20

Lindar längs Engelbrektsgatan tas ned

Fem av lindarna längs Engelbrektsgatan tas nu ned för att ge plats för den fortsatta byggnationen i kvarteret Teatern. 

Den ursprungliga planen var att flytta lindarna till en annan plats, men nu väljer kommunen att istället ta ned dem och senare plantera nya stora träd i närområdet.

- Vår ambition är att mängden grönska i området ska bli densamma, säger Falu kommuns byggprojektledare Karolina Nyberg.

- Vi valde att göra så här eftersom lindar av samma storlek går att köpa till ett försvarbart pris. Kopparstaden kommer att ersätta Falu kommun med en summa pengar som täcker inköp, plantering och etablering av nya träd, förklarar Karolina Nyberg.

- Lindarna kommer att tas om hand av Naturskolan som gärna använder lindträ i den praktiska undervisningen, berättar Karolina Nyberg vidare.

Sidan uppdaterad 2017-09-20