Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-20

Markarbeten fortsätter i kvarteret Teatern

Markarbetena fortsätter i Kvarteret Teatern

Ännu återstår mycket arbete på den gamla OK/Q8-tomten vid Gruvgatan, Kvarteret Teatern. Inflyttning i de 87 nya lägenheterna är planerad till hösten 2019.

Under sommaren har arkeologiska utgrävningar utförts i kvarteret.

Efter utgrävningarna sanerades de förorenade massor som fanns i spåren av den mångåriga gruvdriften i Falu gruva.

–Markarbetena fortsätter fram till februari 2018. Detta kommer innebära en del störande ljud, byggtrafik, trafikomläggningar och även avstängningar av vägar,  säger Kopparstadens projektledare Ingrid Forssell.

Husen, som består av tre huskroppar, byggs fram till tomtgränsen.

Med anledning av det kommer ett av Gruvgatans körfält i sydvästlig riktning (upp mot Gruvan) att vara avstängd från den 25 september till sommaren 2018.

Under den tiden leds även cykelbanan intill bygget parallellt med Gruvgatan om.

Fakta om kvarteret Teatern:

  • 87 hyreslägenheter (1-4 rok).
  • Tre huskroppar i en hästsko runt en innergård.
  • Tre-fem våningar höga.
  • Garage under mark.
  • Inflyttning hösten 2019.
  • Byggherre Kopparstaden.
  • Totalentreprenör PEAB.
Sidan uppdaterad 2017-09-20