Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-09-29

Skateboardåkande tjej på Gruvgatan i Falun

Tillfällig omdragning av gång- och cykelbanan längs del av Gruvgatan

Den här veckan anläggs en provisorisk gång- och cykelväg vid kvarteret Teatern, utan att biltrafiken behöver påverkas.

Under den fortsatta saneringen av byggtomten i kvarteret Teatern måste den befintliga gång- och cykelbanan längs Gruvgatan tillfälligt ledas om.

I nuläget behöver inte något körfält längs Gruvgatan stängas av för biltrafik. Istället anordnas ett provisoriskt gång- och cykelstråk på gräsremsan intill. 

- Stråket kommer att göras tillgängligt med hjälp av ett slags gummimattor som läggs ut på gräset, förklarar Karolina Nyberg, byggprojektledare, Falu kommun

- Den här lösningen kommer att fungera gott till saneringen är avslutad, men vilka åtgärder som behöver göras när husbyggnationen sätter igång återstår att se.

Sidan uppdaterad 2017-10-02