Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-10-13

Händer sträcker fram pengar över disk till kassör

Nu ska det bli mindre sopor

En ny avfallsplan för Falun går nu ut på remiss. Fokus i planen är att det ska uppstå en mindre mängd avfall och att vår konsumtion blir mer hållbar.

Förslaget till "Plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering" har tagits fram tillsammans av alla dalakommuner och Falu kommuns avfallsplan kommer att vara gemensam med Borlänge och Säter. Mycket i planen är därför lika för hela Dalarna, men det finns också åtgärder som kommunerna var för sig ska ansvara för.

Nytt i förslaget är att det så tydligt pekar att mängden avfall ska minska och att vår konsumtion ska bli mer hållbar. Med hållbar konsumtion menas till exempel: att vi ska dela på saker, köpa hållbara produkter och köpa tjänster istället för varor.

- Ett sätt vi kommer att jobba på är att bjuda in företag, verksamheter och organisationer till att delta i den kommande satsningen "Dalarna minskar avfallet - vi tar vårt ansvar", berättar Ola Bergeå, Falu kommuns processledare för arbetet med den nya avfallsplanen.

Andra mål som pekas ut som de viktigaste i förslaget är: att näringen och energiinnehållet i matavfallet utnyttjas bättre, att återanvända mer av byggavfallet, att farligt avfall tas omhand på rätt sätt och att vi ska bli bättre på att källsortera.

- I den vanliga soppåsen med restavfall (brännbart) ska det år 2022 inte vara mer än hälften som är felsorterat. Det låter inte som en stor utmaning, men idag är det hela två tredjedelar som hamnar fel, förklarar Ola Bergeå.

- Det är inget lysande resultat. Vi blir inte alls bättre på att sopsortera i hemmen. Så en av åtgärderna vi föreslår är att vi måste göra det enklare, uppmuntra och utmana alla att sortera bättre, säger Ola Bergeå.

Förslaget har en egen webbsida; Avfallsplanering i Dalarnalänk till annan webbplats där alla intresserade kan lämna synpunkter och komma med egna förslag till och med 30 november.

I februari 2018 ska planen vara helt färdig och antas av Kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2017-10-15