Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-10-20

Yttertängerdammen

250 ton betong körs till dammbygge

Den nya bottenplattan för Yttertängerdammen håller nu på att gjutas. Hela 50 betongbillaster – 250 ton – kommer att gå åt för bara själva grundläggningen.

- Samtidigt pågår också ombyggnationen av vägbron. Om allt går som planerat är arbetena i Yttertänger klara i början på december. Det betyder en försening på en dryg månad, vilket i sin tur innebär att broavstängningen tyvärr måste förlängas, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Däremot skjuts projekterad broförläggning på Heden i Övertänger by till 2018. Genomförandet kommer att ske i samverkan med vägsamfälligheten och Enviken elkraft.

Även i övrigt rullar projektet gällande flödesfrämjande åtgärder i Svärdsjövattendraget på i oförminskad takt.

Pipardammen snart klar

När det gäller Pipardammen är den i stort sett klar, bara några mindre kompletterande arbeten återstår.

På Piparbron kommer brobanan att lyftas på plats inom kort, och under vecka 43 färdigställas så att bron åter kan öppnas för trafik.

- Vi har också påbörjat avstädning och återställning av mark som varit anspråktagen med målsättning att det ska vara klart innan snön kommer. Med start den 1 november kommer återstående schaktningar i Piparån att slutföras enligt de villkor som stadgas i gällande vattendom. Exempel på åtgärder är borttagning av fångdamm, säger Jan-Åke Holmdahl.

Under vecka 46 och 47 kommer också vattennivån i Ålhustjärnen att kortvarigt sänkas. Det beror på planerade schaktningar och sprängningsarbeten.

- Samtliga arbeten som gjorts i projektets regi har besiktigats av kommunen, säger Jan-Åke Holmdahl.

Sidan uppdaterad 2017-10-20