Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-10-20

Stopp för försäljning av gamla Hälsinggårdsskolans lokaler

Stoppar försäljningen av skollokaler

Falu kommun väljer i nuläget att pausa/stoppa försäljningen av resterande skolbyggnader av gamla Hälsinggårdsskolan, då det nu finns ett behov av att använda lokalerna inom kommunens verksamheter.

I november 2016 gick de resterande byggnaderna på den gamla Hälsinggårdsskolan – matsal, kök, aula, gymnastiksal och slöjdsal – ut till försäljning.

Det fanns helt enkelt inget prioriterat behov att ha byggnaderna kvar i kommunens ägo.

Men ett år senare är läget ett annat.

Nu har serviceutskottet beslutat att försäljningen av byggnaderna ska stoppas.

Utredning kring intern användning

Istället ska en utredning av intern användning av lokalerna genomföras.

- Tiden går och nya användningsmöjligheter dyker upp. Ser vi till köket skulle man kunna använda det som ett tillagningskök för det intilliggande vårdboendet Hälsingebacken. Boendet har i dag ett så kallat mottagningskök, men den nya kostutredningen förordar att tillagningskök ska finnas, säger Lars Ringsby.

Förra hösten användes gymnastiksalen inte så mycket över huvud taget.

Men nu utnyttjas salen flitigt på kvällstid.

- Kommunen ska inte bara göra sig av med fastigheter som används eller som kan användas till annat. Nu genomför vi en utredning tillsammans med berörda förvaltningar och kommer sedan att arbeta vidare utifrån vad utredningen visar, säger Lars Ringsby.

Sidan uppdaterad 2017-10-20