Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2017-11-20

Gallringsarbeten i Hosjö/Hosjöstrand

Nu fortsätter gallringsarbetet - i Hosjö

Falu kommun fortsätter med sin organiserade skogsskötsel. Näst på tur står en omfattande gallringsinsats i Hosjö/Hosjöstrand-området.

- Kommunens skog i det här området har inte gallrats på länge, och skogen är därför tät och mörk på många ställen. Genom gallringen kommer vi bland annat att öppna upp skogen mot närliggande tomter. Vi ska också avverka träd vid strandlinjen för att skapa en bättre bild av den vackra Hosjön, säger LarsOlov Winge, kommunens skogsförvaltare.

Det är på flera olika platser som gallringsarbetet i det aktuella området ska genomföras. Gallringen är planerad att genomföras under vintern.

Värdefulla träd lämnas

Men den närmaste tiden kommer gränser att markeras ut med träkäppar/rödgula band.

- Vi börjar även med underröjning av klenare träd och sly för att underlätta för själva gallringen Buskar och värdefulla småträd som rönnar lämnas. Särskilt värdefulla mindre områden lämnas för lek/naturhänsyn, säger LarsOlov Winge.

I gallringen kommer skogen att öppnas upp mot tomter, men gallringen ökar också variationen genom att skapa små luckor i skogen där plantor kan växa upp. Särskilt värdefulla äldre träd och trädgrupper kommer att bli kvar. Mindre områden lämnas som naturhänsyn.

Skogsskötseln in i ny fas 2015

Det var under 2015 som skogsskötseln i Falu kommun gick in en ny fas efter en genomförd omorganisation.

- Man kan säga att kommunen skött sin skog väldigt försiktigt under årens lopp och på många ställen borde en gallring ha genomförts för länge sedan. Nu har vi börjat ta tag i det hela på allvar, säger LarsOlov Winge.

Bara under det senaste året har en rad gallringar genomförts runt om i kommunen.

Lilla Källviken, Tallen, Roxnäs, Backberget, Tiskbergsvägen, Övre Norslund, Hästberg, Krondiket, Lugnet, Herrhagsskogen och Skutudden är områden som har klarats av.

- Efter Hosjö/Hosjöstrand finns gallringsarbeten i Hälsingberg och Gamla Berget närmast inplanerade under 2018. Behovet av gallring är fortsatt stort i kommunens skogar, säger LarsOlov Winge.

Har ni hunnit med att gallra enligt de mål som ni har satt upp i kommunens skogsskötselplan?

- Enligt planen har vi ett skogligt behov av att gallra mer än 50 procent av vår areal på ganska kort tid. Det är vare sig möjligt eller önskvärt. Vi har inte några rampengar för att sköta skogen. Intäkterna ska täcka kostnaderna. Det innebär att vi hela tiden behöver kunna gallra skogar som ger bra netton för att täcka kostnader i områden som inte ger netto.

- Nära bebyggelse är det betydligt dyrare att avverka än ”ute på skogen”. Några år efter en gallring kommer ett uppslag av buskar och sly som vi måste röja och på så sätt forma den nya skogen. Det kostar en hel del och kommer att öka betydligt efterhand vi gallrar. Ytterligare en kostnad är mindre logistikåtgärder. I Hosjöområdet handlar det om cirka åtta platser, där vi gör markarbeten för att kunna hämta virke och ris med lastbil, slutar LarsOlov Winge.

Sidan uppdaterad 2017-11-20