Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2017-11-29

Alllt fler verksamhetsbyggnader i Falun byggs numera i trä

Nya Bjursåsskolan byggs i trä

Omarbetad strategi ger fler träbyggnader

Träbyggnadsstrategin är viktig i Falu kommun. Nästa vecka – den 4 december – anordnas ett seminarium i Falun för hela Mellansverige, där kommunen ska redovisa sin strategi och diskutera med andra kommuner hur man tar tag i detta.

- Träbyggandet utvecklas hela tiden i Sverige. I dag byggs 10 procent av nya bostäder i trä, men bedömningen är att vi är uppe i 50 procent om cirka 10 år, säger Mats Dahlström (C), ordförande för folkhälsorådet i Falu kommun.

Falun har haft en träbyggnadsstrategi sedan 2011. Den bygger på mål om klimat, kulturella värden i staden och möjligheter att utveckla lokalt näringsliv.

- Den har lett till att nästan alla verksamhetsbyggnader som vi byggt i kommunens regi sedan dess har byggts i trä: Aspebodaskolan, Kårebackens serviceboende, Slättaskogens förskola, Hälsingebackens serviceboende och nu senast Bjursåsskolan. Kopparstaden har dessutom byggt kvarteret Brigaden vid regementet, säger Mats Dahlström.

Strategin har däremot inte varit styrande för objekt som andra bygger i Falun.

Strategin har reviderats

Under 2017 har träbyggnadsstrategin därför reviderats och blivit antagen av kommunfullmäktige vid junisammanträdet i år.

- Den är inte heller strikt styrande, men den är tydligare på hur ansvaret i olika moment av plan- och byggprocesserna fördelas för att trä alltid ska prövas, säger Mats Dahlström.

Träbyggandet i Sverige och internationellt utvecklas hela tiden. Det innebär nya möjligheter, rationellare produktion och byggnation. Men framförallt tar Sverige ett viktigt steg mot att klara klimatmålen 2030.

Seminarium i Falun

- Därför är träbyggnadsstrategin viktig också i Falun. Den 4 december anordnas ett seminarium i Falun för hela Mellansverige där vi skall redovisa vår strategi och diskutera med andra kommuner hur man tar tag i detta, säger Mats Dahlström.

Seminariet hålls på Falu gruva och bland de saker som ska diskuteras finns: ”Industriellt träbyggande i dag och i morgon”, ”Kommunala strategier och handlingsplaner för att främja hållbart byggande” samt ”Goda exempel på träbyggande och erfarenheter i några av landets kommuner”.

Sidan uppdaterad 2017-11-29