Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-01-03

Myran

Nu ska Myran bli ett rekreationsområde

Nu startar arbetet med att göra en del av Myran till ett stadsnära rekreationsområde med dammar, vattenspeglar, stigar och rastplatser. Till att börja med är det våtmarksdelen som ska färdigställas.

- Arbetet är väldigt väderberoende, entreprenören behöver kyla för att kunna gå ut med tunga maskiner på Myran, säger projektledaren Michael Ahnfeldt.

Falu kommun har länge haft en vision om att utveckla delar av det gamla övningsfältet på Myran till ett stadsnära rekreationsområde.

Redan 2012 påbörjades arbetet med att utreda förutsättningarna, och när det tre år senare stod klart att Falu kommun skulle få köpa det aktuella området av Fortifikationsverket, kunde planerna börja ta fart på allvar.

På Myran har det i äldre tider funnits vattenmättade marker och det finns även rester från äldre odlingslandskap med betesmarker och ängar kvar.

Värdefulla naturmiljöer

De gamla betesmarkerna samt vattenmiljöerna vid Högbobäcken är klassade som mycket värdefulla naturmiljöer.

- Nu ska vi återskapa en del av landskapet med våtmarker och vattenspeglar. Myran ska på sikt bli en attraktiv miljö för rekreation och friluftsliv. Men i arbetet ingår också att förbättra dagvattenhanteringen, våtmarkerna är en förutsättning för de exploateringar som sker på området. Våtmarkerna kommer att fungera som buffertar för att undvika översvämningar nedströms i vattensystemet, säger kommunbiologen Thomas Jågas och fortsätter:

- Vi ska även se till att bibehålla möjligheten för fisk att vandra i vattendragen. I Högbobäcken finns i dag bäckröding.

Först våtmarker och dammar

Att anlägga dammar och våtmarker ska ses som det första steget i projektet.

I steg 2 ska själva rekreationsområdet med rastplatser, gångstråk, informationstavlor och utsiktspunkter färdigställas.

- Delen med våtmarkerna ska vara klara till sommaren. Den andra delen ska göras successivt efter det, men om det hinns med under 2018 eller får vänta till 2019 återstår att se, säger Thomas Jågas.

Sidan uppdaterad 2018-01-03