Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-01-08

Jan-Åke Holmdahl framför Pipardammen

MSB-bidrag säkrar Svärdsjövattendragen

Det är nu klart att Falu kommun får 7 miljoner kronor av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB för de arbeten som gjörs för att minska risken för översvämmningar i Svärdsjövattendragen.

I år har arbeten utförts i delområde 1 och 2, som bland annat omfattar Pipardammen och Yttertängerdammen. En rad olika åtgärder ska göras för att minska översvämningar och översvämningsskador i Svärdsjövattendraget – från Övertänger till utloppet i Runn.

– Trots att vi av olika anledningar har åkt på några förseningar, så kommer ändå allt arbete att hålla sig inom budgeterad ram. I år har vi satsat drygt 10 miljoner kronor på det här projektet, och nu är det klart att vi får vårt sökta bidrag på 7 miljoner kronor från MSB, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens projektledare.

Begynnelsen till projektet var översvämningarna år 2000, då det politiskt beslutades att åtgärder skulle vidtas för att för att förhindra framtida skador till följd av höga flöden och nivåer.

Men det var först ifjol som själva åtgärdsarbetena kom igång. Piparåns utflöde från sjön Tängran rensades/breddades samtidigt som ån nedströms Pipardammen rensades och en ny huvudfåra färdigställdes.

I år har arbetet fortsatt i en betydligt större omfattning.

Pipardammen har byggts om…

I delområde 1 har Piparån från Tängran ner till Pipardammen färdigställts. Ombyggnationen av Pipardammen är genomförd och dammens avbördningsförmåga har fördubblats till minst 80 kubikmeter i sekunden.

Piparbron har genomgått en förlängning och upprustning och är sedan en tid tillbaka åter öppen för trafik. Vid Pipardammen kommer två byggnader att uppföras och ny gatu/dammbelysning ska installeras.

– Förlängningen av vägbron på Heden i Övertänger by kommer utföras under 2018. Icke stabila jordarter och berg resulterade i att mer omfattande schaktningar fick lov att göras. Vi tvingades även projektera om Pipardammen då den visade sig ha mer allvarliga brister än vad tidigare utredningar hade visat, men den är färdigställd, säger Jan-Åke Holmdahl.

Yttertängerdammen

När det gäller delområde 2 planeras Yttertängerdammen att inom kort byggas om. Även här kommer dammens avbördningsförmåga öka till minst 80 kubikmeter i sekunden.

Rensningar i Ålhustjärnen samt sprängningsarbeten och erosionsskydd längs den vänstra bropelaren sett i strömriktningen, kommer inte kunna utföras detta år på grund av flödessituationen.

– Dessa arbeten inplaneras till april 2018. Man ska också ha med sig att vi har restriktioner att följa, som bland annat innebär att vi inte får arbeta i vatten under april, maj, juni, september och oktober, säger Jan-Åke Holmdahl.

Överskottsmassor till närområdet

Årets arbete har lett till att hela 15 000 kubikmeter med överskottsmassor skapats. Men massorna har kunnat användas för olika ändamål inom närområdet.

- Vi har bland annat använt massorna till att fylla igen en gammal barkdeponi inne på Balungstrands sågverksområde. En ravin vid Tängers gamla kraftstation har vi också lyckas täcka igen till glädje för många, säger Jan-Åke Holmdahl.

Sidan uppdaterad 2018-01-08