Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-01-15

Sommarbild. Gatuliv runt ån.

Hur vill du att Falun ska växa i framtiden?

Nu är ”Fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan” utställd. Fram till den 16 mars är du välkommen att lämna synpunkter på förslaget.

Hur får vi en stad som är attraktiv och hållbar? Ett Falun där alla känner sig välkomna, där det är bra att leva, studera, arbeta och driva företag. Var vill vi att bostäder, arbetsplatser, parker och gator m.m. ska finnas om 20 år? Det är en del av frågorna som vi vill ha svar på.

Under våren 2017 var ett förslag ute på samråd. Förslaget har bearbetats och kompletterats och ställs nu ut. Alla synpunkter som kom in har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

– En nyhet sedan samrådet är att det nu finns en användningskarta som beskriver vår syn på grund­dragen i användningen av mark och vatten inom planområdet, berättar Per Grundström, projektledare.

I planen finns bland annat förslag som rör bostadsbyggande, nya förskolor, grönområden, kultur, cykelvägar och mycket annat. Grönska, vatten och världsarvet betraktas som en tillgång för staden och det tas större hänsyn till risker och hot, som till exempel klimatförändringar. Även mötesplatser har fått en central plats i förslaget.

– Målet är att Falun ska bli en hållbar och attraktiv stad, men för att nå dit behöver vi hjälp av de verkliga experterna: människorna som bor, arbetar eller går i skolan i Falun och som vet vad som fungerar, men framför allt vad som kan bli bättre, säger Per.

Välkommen till öppet hus

Kika närmare på förslaget och träffa politiker och planerare. Ställ frågor, diskutera och lämna dina synpunkter och idéer.

  • Onsdag 7 februari, kl. 16.00–19.00 på Kulturhuset tio14.

Mer information

Läs hela utställningsversionen Fördjupad översiktsplan för Falu tärort och området runt Varpan.

 

Sidan uppdaterad 2018-01-15