Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-01-18

Svärdsjövattendraget

Svärdsjövattendraget kan få kraftig vårflod

Den rikliga snömängden gör att det redan nu finns indikationer på att det kan bli en kraftig vårflod i Svärdsjövattendraget.

- Inom Svärdsjövattendragen och dess tillrinningsområden ligger redan nu mellan 55-70 centimeter snö. Detta på mark som redan är mättade av höstregnen, säger Jan-Åke Holmdahl, kommunens vattensamordnare.

Vintern håller oss i ett fast grepp, och snömängden i skog och mark är större än på många år.

Samtidigt fortsätter tillrinningen att vara stor i regleringsmagasinen Amungen-Ljugaren och Balungen.

Kan bli kraftig vårflod

Något som gör att det redan nu finns indikationer på att det kan bli en kraftig vårflod i Svärdsjövattendraget.

- För första gången på flera år har vi nu fått en rejäl påfyllning av mark och grundvattendepåer. Tillrinningarna till våra stora regleringsmagasin är fortsatt höga, varför nivåerna i regleringsmagasinen fortsätter stiga och är nu betydligt högre än vad som är normalt för årstiden. Således är tillrinningen större än vad som avbördas genom elproduktion och tappningar. Även nederbördsmängden är större än vad som anses som normalt för årstiden, säger Jan-Åke Holmdahl och fortsätter:

- Det finns därför anledning att noga följa händelseutvecklingen då indikatorer finns för en kraftig vårflod. Återstår att se om kommande kallperiod kan dämpa tillrinningarna, då det kraftiga snödjupet fungerar som en isolerande markpäls. Mot den bakgrunden känns det extra bra att vi nu har två nya regleringsdammar i drift vid de två mest kritiska platserna i vattendraget.

Sidan uppdaterad 2018-01-18