Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-02-07

Karta över trädfällningen

På kartan ser ni vid vilka punkter utefter Bergslagsbanan som åtgärder kommer att sättas in.

Åtgärder görs för en trädsäker järnväg

Nu vidtar Trafikverket åtgärder för att skapa en trädsäker järnväg genom Falu kommun. Träd intill spåret kommer att avverkas eller beskäras, så att inga träd eller grenar ska behöva falla ner på spåranläggningen och förorsaka skador eller störningar.

Under januari genomfördes en identifiering och besiktning av träd som utgör risk för järnvägen. Detta skedde både på kommunens mark och Trafikverkets mark.

Träd som faller över järnvägen förorsakar varje år stora störningar i tågtrafiken och kostsamma skador. Tågförseningar betyder olägenheter för såväl resenärer som godstransportörer.

Genom att Trafikverket trädsäkrar området närmast spåret kan störningarna på tågtrafiken reduceras väsentligt.

Arbetet med att avverka eller beskära träd har nu inletts längs Bergslagsbanan genom Falun, och kommer att bedrivas dagtid måndag till fredag ända fram till september.

Arbetet kan medföra störande moment med buller vid körning med maskiner vid röjning och avverkning samt bortforsling.

Sidan uppdaterad 2018-02-07