Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-02-08

avloppsbrunnar

Nu startar årets tillsyn på små avlopp

Under 2018 kommer Falu kommun att arbeta med tillsyn av enskilda avloppsanläggningar i och runt utredningsområdena Toftänget/Risänget vid sjön Toftan och Björsberg samt på kvarvarande fastigheter i avrinningsområdet till Boränges-, Gruv-och Gårdvikssjön.

I dagarna kommer det att gå ut ett brev till samtliga berörda fastighetsägare i området med en uppmaning att förbereda inför tillsynen.

Avloppsanläggningar som inte klarar lagstiftningens krav riskerar inte bara att förorena ytvatten utan kan dessutom vara ett hot för människors hälsa om mikroorganismerna når grundvattnet och förorenar enskilda dricksvattenbrunnar. Mer än hälften av kommunens fastigheter har inte allmänt avlopp och då är det fastighetsägaren som har ansvaret för att anläggningen fungerar som den ska.

- Många av fastigheterna har sannolikt en avloppsanläggning som behöver åtgärdas. Det kan vi säga utifrån tidigare tillsyn av avloppsanläggningar, ålder på de befintliga anläggningarna och markförhållanden i kommunen.

Kommunen har sedan 2010 bedrivit tillsyn av enskilda avlopp, målet är att 5 % av avloppen årligen ska få tillsyn.

Brevutskicket gällande tillsyn sker bara på de fastigheter som har en avloppsanläggning utan tillstånd eller tillstånd som är äldre än tio år.

De fastighetsägare som visar sig ha ett bristfälligt avlopp, kommer att få ett beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig anläggning. Förbudet träder i kraft cirka 2 år efter beslutsdatum.

Sidan uppdaterad 2018-02-08