Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-02-15

Dags för etapp 2 av Kulturhuset tio14

Nu har det blivit dags för etapp 2

Nu är ett igångsättningstillstånd beslutat för den andra etappen av Kulturhuset tio14. Under senhösten är det tänkt att själva ombyggnationen ska kunna starta.

Gamla Folkets hus har blivit Kulturhuset tio 14.

Den första etappen är klar och Kulturskolan har flyttat in med sin verksamhet.

Nu har det blivit dags för den andra etappen.

Vid serviceutskottets sammanträde tidigare i veckan, fick förvaltningen ett igångsättningstillstånd och uppdrag att projektera, upphandla och genomföra den andra etappen.

I budgeten finns medel för att bygga om mellanbyggnaden (hus B).

Det innehåller ombyggnationen

Ombyggnationen ska inrymma Kontaktcenters front office, träffpunkt för äldre och utökning av Kulturskolans lokaler i form av dansstudio, orkesterrum, evenemangssal, olika arbetsstationer för ungdomscoacher, gemensam lounge med mera.

- Arbetet med projekteringen och upphandlingen startar direkt. Själva ombyggnationen ska kunna starta under senhösten någon gång, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

I budgeten ligger 7,5 miljoner kronor för 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor under 2019 inlagda för genomförandet av ombyggnationen.

- Den nya Träffpunkten för äldre blir också den mest centrala och den mest moderna. Vi kommer att arbeta utefter ett helt nytt koncept, som vi tror kommer att slå väl ut, säger Pia Joelsson, chef för omvårdnadsförvaltningen.

Sidan uppdaterad 2018-02-15