Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-04-13

Önsbacksdammen

Förslag om restaurering av Önsbacksdammen

Önsbacksdammen kan komma att restaureras. Just nu sker en sedimentation och igenväxning av dammen, som påverkar vattengenomströmningen.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i torsdags fanns ett medborgarförslag att hantera, som gällde en restaurering av Önsbacksdammen.

Markägare och närboende har bildat en intressegrupp, ”Önsbacksdammens bevarande”, som vill restaurera dammen.

- Dammen är grund och har därför lätt att växa igen. Vi vill därför åtgärda den nu, säger gruppföreträdaren Magnus Boberg, som fanns på plats vid sammanträdet för att prata för sin sak.

Dammen är gammal

Önsbacksdammen har anor från 1300-talet och är en av landets äldsta dokumenterade vattenregleringar. Den försåg tidigare Falu gruva med det vattenflöde som krävdes för gruvhanteringen.

Förutom det kulturhistoriska värdet, är dammens våtmark viktig för fågellivet.

Genom att avlägsna delar av vegetationen som finns vid vattenytan, och gräva bort ett par sedimenterade dybankar, så menar intressegruppen att förutsättningarna för sjöfågellivet och vattengenomströmningen i dammen skulle bli betydligt bättre.

- Att öka genomströmningen är även en viktig del i arbetet med säkerhet för dammvall och länsväg 293, vilka riskerar stora skador vid ett 100-årsflöde, säger Magnus Boberg.

Finns medel att söka

Orsaken till tidpunkten för inlämnandet av medborgarförslaget är att det för tillfället finns särskilda medel avsatta för lokala naturvårdssatsningar (LONA) riktade mot våtmarker.

- Länsstyrelsen har ställt sig positiv till projektet, och bidragsmedlen skulle täcka 90 procent av investeringen på 1,2 miljoner kronor. Vi som förening kommer att samordna allting, men Falu kommun måste finnas med på ett hörn för att vi ska kunna söka pengarna, säger Magnus Boberg.

Kommunfullmäktige valde att skicka vidare medborgaförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för skyndsam hantering.

Sidan uppdaterad 2018-04-13