Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad 2018-05-01

grävskopa

Röjning och sanering längs Strandvägen inför ny detaljplan

I dagarna börjar kommunen att röja och gallra vegetationen i ett område längs Strandvägen inför en sanering av marken i samband med en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i området.

Falu kommun håller på att ta fram en ny detaljplan för bostadsbebyggelse i en del av området längs Strandvägen.

Eftersom en tidigare miljöteknisk undersökning av området visade att marken inom en del som tidigare använts till skrothanteringsverksamhet innehåller förhöjda halter av föroreningar, så måste den ytan först saneras för att botäder ska kunna få byggas i närheten.

Saneringen startar under hösten 2018 och inför saneringen tas nu vegetationen bort. Samtidigt passar kommunen på att redan nu börja utforma och förädla de bostadsnära naturområdena genom att gallra även i de övriga delarna av området som är igenväxta.

Saneringen kommer innebära att stora mängder jord grävs upp och transporteras bort. Det sanerade området fylls sedan upp med ren jord. Den rena jorden kommer tillsvidare att läggas på upplag i närheten av ytan som ska saneras.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen beräknar att förslaget till en ny detaljplan kommer gå ut på samråd i början av 2019.

I förslaget ingår även att Strandvägen dras närmare järnvägen och att den nuvarande bilvägen blir gång- och cykelväg.

Sidan uppdaterad 2018-05-01