Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-02

Ny förskola

Ny förskola ska byggas i Hälsinggården

Falu kommun ska bygga en ny förskola på Hasselvägen i Hälsinggården. Ett igångsättningstillstånd är redan beslutat, och den nya förskolan kommer att ha sex avdelningar med plats för cirka 120 barn.

- Vi vill komma igång med bygget så snart som möjligt, och enligt vår upprättade tidsplan ska förskolan kunna stå klar i november 2019, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

Det är fortsatt en brist på förskoleplatser i kommunen, vilket fått barn- och utbildningsnämnden att beställa en helt ny förskola i Hälsinggården.

Den nya förskolan kommer att byggas bredvid den befintliga förskola, som redan finns på Hasselvägen.

- Från början var det tänkt att mellanstadiedelen på den gamla Hälsinggårdsskolan skulle göras om till förskola. Men det visade att den delen var i behov av stort saneringsbehov. Det blev helt enkelt billigare att bygga nytt, säger Lars Ringsby.

Samma ritningar används

För att hålla ner priset ytterligare på nybygget, kommer exakt samma ritningar som användes till bygget av förskolan Slättaskogen att användas på nytt.

- Det blir en liknande byggnad inklusive ett tillagningskök. Budgeten för nybygget ligger på cirka 36,6 miljoner kronor, säger Lars Ringsby.

I en andra etapp kan det bli aktuellt att renovera den gamla förskolan på Hasselvägen och bygga ihop denna med den nya byggnaden. Det arbetet skulle i så fall vara färdigt sommaren 2020.

- Åtgärden finns med i planeringen. Men det finns bra förutsättningar att skapa en stor och bra förskola på Hasselvägen. Intill skolan kommer vi att kunna skapa en 200 meter stor gård för barnen, och det går också att lösa infrastrukturen kring skolan på ett bra och säkert sätt, slutar Lars Ringsby.

Sidan uppdaterad 2018-05-02