Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-02

Byggare bygger på takstol i trä

Surbrunnshagen blir Faluns nya stadsdel

Nu startar förberedelserna på plats för den nya stadsdelen Surbrunnshagen i centrala Falun.

Surbrunnshagen blir ett helt nytt bostadsområde i sydöstra delen av Dalregementsområdet, med möjlighet att bygga upp till 400 lägenheter. Området ska få karaktären av en trädgårdsstad, det vill säga tydliga gaturum, relativt småskalig bebyggelse med inslag av rad- och kedjehus och överlag två-trevåningshus.

I en första etapp anläggs lokalgator och gång- och cykelväg och redan nu i dagarna börjar vegetation att röjas i området. I en senare etapp kommer även gång- och cykelstråket på Kungsgårdsvägen förbättras och separeras från körbanan.

Bostadsbyggnationen beräknas starta under 2019.

Mer om Surbrunnshagen på falun.se

Sidan uppdaterad 2018-10-09