Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-14

En bäver simmar i sjön Tisken

Vattennivån i Runn börjar nu att sjunka

Sjön Runns nivå har stannat på cirka 57 centimeter över dämningsgräns och börjar sakta sjunka. Om vi inte får stora mängder nederbörd så kan vi så småningom betrakta vårfloden som över.

Vårfloden i Dalälven vid Torsång nådde sin kulmen i helgen och nu sjunker flödena sakta, vilket gör att också Runns nivå sjunker. Var dock uppmärksam på att sjönära vägar, gång- och cykelbanor och kajkanter kan vara mjuka och få erosionsskador, när vattnet drar sig undan.

Läs mer om vårfloden

På bilden syns en bäver som verkade uppskatta den höga vattennivån i Tisken.

Sidan uppdaterad 2018-05-14