Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-28

Myran har fått en våtmarken

Våtmarken på Myran

Våtmarken på Myran är färdigbyggd

Nu är själva våtmarksdelen på Myran färdigbyggd. Vissa justeringar kommer dock att behöva göras efter att marken har satt sig.

Myran ska förvandlas till ett stadsnära rekreationsområde med våtmarker, vattenspeglar, stigar och rastplatser.

Under vintern har våtmarksdelen färdigställts, vilket gjort att det nu finns en vattenspegel på området, som är lätt att lokalisera oavsett från vilket håll man kommer.

- Det höga vattenflödet under vårfloden gjorde att vi åkte på några mindre erosionsskador. De skadorna ska givetvis åtgärdas. Några andra justeringar kommer också att behöva göras när marken har satt sig, säger kommunbiologen Thomas Jågas.

Fåglar hittar till våtmarken

Den nya våtmarken har även gjort att fler fåglar hittat till Myran. Under våren har fåglar som Tofsvipa och Mindre Strandpipare setts på området för första gången och stannat kvar.

-Oerhört kul att kunna konstatera. Vi har också fått in rapporter från andra fågelskådare om att andra sorters fåglar stannat till på våtmarken för ett gästspel. Vi har också flertalet observationer på att fiskar vakat, säger Thomas Jågas.

Just nu är vattennivån i på Myran ganska låg jämfört med hur det såg ut för ett par veckor sedan

-Men det är så det kommer att se ut, vattennivån kommer att variera stort då tillrinningen är begränsad, säger Thomas Jågas.

Dike ska bli bäck

Genom området flyter också Hälladiket. Ett dike som kommunen vill göra mera likt en vanlig bäck.

-Vi har sökt statliga pengar för att klara den delen, det handlar i så fall om 90 procent av totalkostnaden. Får vi pengarna kommer det arbetet att utföras kommande vinter, säger Thomas Jågas.

I närtid kommer den befintliga grusväg som skär rakt igenom området att smalnas av och ges en något mer slingrande dragning. Allt för att passa in i området i stort.

Naturområden återställs

Naturområden ska också återställas. Det handlar till stor del om att fylla igen gamla skyttebanor och dess vallar, vilket görs med fyllnadsmassor som tas från den byggnation som just nu pågår på den andra halvan av Myran.

- Vi kommer också att ändra topografin för att skapa en rastplats, där man kommer att ha en bra utsikt både över själva våtmarken men även över de betesmarker som finns och kommer att finnas. Att skapa rastplatser och utveckla stigar för rekreation och friluftsliv är vad vi huvudsakligen gör i nästa steg. Jag tror inte att vi kommer att hinna med allt i år, utan vissa saker kommer att kvarstå till 2019, slutar Thomas Jågas.

Mer om Myran

Sidan uppdaterad 2018-09-25