Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Publicerad 2018-05-30

Par framför dator

Nu kan du hitta detaljplaner på webben

Ska du bygga nytt eller göra en förändring av ditt hus? Nu kan du själv hitta detaljplaner på falun.se.

En detaljplan styr hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. I Falu kommun finns flera hundra gällande detaljplaner. Vi använder alla planer som underlag när vi ska fatta olika typer av beslut, t.ex. ett bygglov.

Läs mer om detaljplaner

Sidan uppdaterad 2018-05-30