Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kretsloppspark ska byggas på Ingarvet

En kretsloppspark ska byggas på Ingarvet. Det beslutade kommunfullmäktige vid torsdagens sammanträde.

Avfallet i Falu kommun måste minska och Faluborna behöver konsumera mindre nyproducerat för att gå mot ett mer hållbart Falun.

Nu ska krafttag tas mot avfallsberget, vilket bland annat innebär att Falu kommun tillsammans med Falu Energi & Vatten AB bygger en kretsloppspark på Ingarvet.

- Det här har vi pratat om sedan 2013 och det förverkligar mycket av det som står i kommunens olika program, säger Richard Holmqvist (MP), ordförande i miljörådet, som suttit med i den politiska referensgruppen för satsningen på en kretsloppspark.

Bygger på aktiv mottagning

Skapandet av en kretsloppspark bygger på en aktiv, utökad mottagning av återbruk på Ingarvet, där inlämnade resurser – genom avtal med lokala, regionala och nationella aktörer – hämtas och säljs eller lämnas vidare till nästa led av aktörernas befintliga eller tillkommande lokaler.

På avfallsanläggningen på Ingarvet kommer en speciell mottagningsbyggnad att byggas, som blir det första som kunden möter. På plats kommer också speciella mottagningsinspiratörer att finnas.

Den största skillnaden mot dagens återvinningscentral är att kretsloppsparken gör det enklare för Faluborna att lämna sina saker för återbruk istället för att slänga dem på återvinningen. Det aktiva mottagandet kommunicerar kretsloppstänket och sammantaget ska allt tillsammans leda till ett ökat återbruk, mer och bättre bistånd samt minskat avfall i Falun.

Falu kommun kommer att finansiera kretsloppsparken med max 1,6 miljoner kronor årligen under minst fem år. I beslutet som kommunfullmäktige klubbade igenom står det också att avfallstaxan ska finansiera kretsloppsparken med 1,4 miljoner kronor.

Sidan uppdaterad 2018-09-14