Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Handelsområdet Kolonnen växedr fram på Myran

Mer handel kan tillåtas på Kolonnen

Fastighetsägaren Rolf Ericson Bil i Falun AB har kommit in med en ansökan till kommunen om att få utvidga användningsområdet för delar av Kolonnenområdet. Tanken är att området även ska få omfatta skrymmande sällanköpshandel och utbildning inom fordonsrelaterade yrken.

På den nordöstra sidan av Regementsområdet, gamla skjutfältet på Myran, växer just nu det nya området Kolonnen fram.

Fastighetsägaren har kommit en med en ansökan till kommunen om planbesked för fyra fastigheter som ligger inom det aktuella området.

Syftet med den önskade planläggningen är, enligt ansökan, att få pröva möjligheterna att utvidga användningsområdet till att också gälla skrymmande sällanköpshandel och utbildning inom fordonsrelaterade yrken.

Det kan till exempel vara möbelvaruhus, byggvaruhus, elektronikhandel, verksamheter som behöver stora lokalytor och parkeringsplatser.

Gav positivt planbesked

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott valde vid sitt senaste sammanträde att ge ett positivt planbesked, vilket innebär att arbetet med att fram ett förslag till ny detaljplan som medger det nya användningsområdet kommer att inledas.

- Vi går nu vidare och tittar på möjligheten att tillåta handel med exempelvis byggvaror, möbler eller vissa elektronikvaror på Kolonnen. Det skulle möjliggöra etablering av en typ av handel som i dag saknas eller är dåligt representerad i Falun, säger kommunalrådet Joakim Storck (C).

Förutom handel vill också fastighetsägaren Rolf Ericson Bil att kommunen ska tillåta utbildningsverksamhet inom fordonsområdet på Kolonnenområdet.

Sedan tidigare är det tillåtet att bedriva verksamheter inom försäljning och reparation av bilar på området.

Sidan uppdaterad 2018-09-25