Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Nya kvarteret Rödbro – intressenter bjuds in

Nu ska det hända något med kvarteret Rödbro. Falu kommun söker därför aktörer som är villiga att genomföra byggnation i kvarteret, och det görs genom en inbjudan till ”markanvisning genom dialogförfarande”.

- I Falu kommun är det första gången vi arbetar på det här sättet. Kvarteret Rödbro är på många sätt ett spännande projekt, och det känns därför rätt att testa det här förfarandet, säger Desireé Furn, exploateringsingenjör.

Kvarteret Rödbro ligger i centrala Falun med Knutpunkten som närmaste granne. I dag används platsen som en tillfällig parkering.

Med nybyggnation på platsen är kommunens tanke att centrum ska byggas ihop med Resecentrum.

Kvarteret består av två delar

I detaljplanen består kvarteret av två delar. Den ena delen medger byggande av bostäder, kontor, handel, centrum och parkering. Den andra medger byggande av kontor, handel, centrum och parkering. För att bostadsdelen ska kunna byggas krävs att kontorsdelen byggs först eller senast samtidigt.

-Det känns bra att kunna berätta att det nu är på väg att hända något med platsen, och intressenter har redan börjat höra av sig, säger Desireé Furn.

Hur många intressenter hoppas ni få med er i dialogen?

- Minst fem-sex stycken, men det får gärna bli fler, säger Desireé Furn.

Syftet med ”markanvisning genom dialog” är att det ska vara enkelt för intressenter att anmäla intresse och vara med och konkurrera om markanvisningen. Kommunen ska tillsammans med intressenterna jobba för att uppnå ett lyckat projekt.

Urval utefter kriterier

Urvalet görs i två delar där kraven för att vara med i urval 1 är lågt satta, och där det till urval 2 endast finns ett fåtal intressenter som alla har större möjligheter att erhålla markanvisning. Urvalet sker i enlighet med speciellt framtagna kriterier.

Den eller de aktörer som Falu kommun, med hjälp av en jurygrupp, kommer att utse som vinnare i markanvisningsdialogen, kommer att erbjudas att teckna markanvisningsavtal med kommunen.

-Vi vill gärna ha en byggnation som harmoniserar med omgivningen, men som ändå känns nytt och fräscht. Går allt enligt planerna, hoppas vi kunna skriva ett markanvisningsavtal under maj nästa år, säger Desireé Furn.

Här kan du läsa mer om Kvarteret Rödbro

Sidan uppdaterad 2018-09-27