Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Översyn görs av mobila elkraftverk

Nu görs en översyn av mobil reservkraft

Falu kommun har i sin ägo ett antal mobila dieselaggregat, producerande reservkraft, som ska kunna användas vid strömavbrott i kommunens fastigheter. Nu görs en översyn kring var aggregaten ska finnas utplacerade – och för att säkra driften.

De mobila dieselaggregaten köptes in för att viktiga fastigheter, så kallade ”trygghetsanläggningar”, skulle kunna hållas uppvärmda, att vissa vägguttag och viss belysning skulle vara i funktion även vid långvariga strömavbrott.

En förutsättning för att boende i kommunens vård- och omsorgsboenden ska kunna bo kvar vid längre strömavbrott, även om det blir under lite enklare former än normalt.

Nu görs en översyn kring var aggregaten ska finnas utplacerade, och även installationerna i de berörda fastigheterna ses över.

Kartläggning har skett

- Vi har tidigare inte tagit höjd för det här arbetet, men nu har vi kartlagt var aggregaten ska finnas, och vad som behöver åtgärdas för att vi ska kunna använda dem fullt ut när vi får ett längre och betydande strömavbrott. De senaste åren har vissa fastigheter byggts om/till med ett förändrat uppvärmningssätt, som vi också har att förhålla oss till, säger Lars Ringsby, chef för serviceförvaltningen.

I dag kan följande fastigheter anslutas med mobila aggregat omgående: Hälsingebacken, Kårebacken, Korsnäsgården, Daljunkaregården, Svärdsjöskolan, Rönndalsskolan, Vikaskolan, Främbyskolan, Gruvrisskolan och Lugnetgymnasiet.

Kompletteringar behöver göras i följande fastigheter: Bjursåsskolan, Kristinegymnasiet, Herrhagsgården och Aspebodaskolan.

- Sedan planerar vi för att installera stationära reservkraftaggregat på Bjursåsgården, Källegården och Lyssfallet. Dels för att säkra drift, men även för att kunna ladda kommunens elbilar vid längre strömavbrott på landsbygden. Vid Risholnsgården och köket vid Haraldsboskolan håller vi redan på att installera nya stationära aggregat, klart februari 2019, säger Lars Ringsby.

Att åtgärda de mindre bristerna är beräknat att kosta 400 000 kronor. Att installera nya aggregat vid tre fastigheter kommer att kosta cirka 6 miljoner kronor.

-Vid nyproduktion av vård- och omsorgsboenden ser vi det som en självklarhet att installera stationära reservkraftaggregat direkt, säger Lars Ringsby.

Sidan uppdaterad 2018-10-05