Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Försäljningsprocessen för stationshuset i Falun är avbruten

Falu kommun beslutar att avbryta försäljningen av Falu stationshus.

Stationshuset uppfördes 1875 i samband med att järnvägen mellan Falun och Göteborg byggdes. Fastigheten fick sedan en tillbyggnad 1905.

Stationshuset, som är en del i Falu resecentrum och beläget intill Bergslagsbanan i centrala Falun.

Byggnaden innehåller vänthall, kontorslokaler, personalutrymmen samt tekniska utrymmen.

Lantmäteriförrättning pågår, där stationshuset avstyckas till en egen fastighet. Tomtarealen blir cirka 800 kvadratmeter. Den totala uthyrbara arean uppgår till ca 1 170 kvadratmeter.

Detaljplanen tillåter följande användning: Kontor, konferenslokal, samlingslokal, vuxenundervisning, hantverk, trafikändamål.

Här kommer ni att kunna läsa om försäljningsprocessen när den eventuellt återupptas.

För mer information och villkor för försäljningen:

Kontakta Jennie Åkerström, exploateringsavdelningen, Falu kommun

Telefon: 023-830 00

E-post: jennie.akerstrom@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-11-22