Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Kille med simglasögon

Nya simhallen kan få två undervisningsbassänger

Den nya simhallen på Lugnet planeras att byggas öster om nuvarande simhall och dockas mot befintliga byggnader. I nuläget pekar också mycket mot att det blir två undervisningsbassänger, som även ska kunna fungera för habilitering.

Kultur- och fritidsnämnden har haft årets första sammanträde. Bygget av den nya simhallen stod i fokus.

Den planerade simhallen är ett så kallat partneringsprojekt. NCC är byggherre och samarbetar med Lufab, som kommer att förvalta fastigheterna, och kommunen (kultur och fritidsnämnd) är beställare.

Byggnationen av den nya simhallen planeras att placeras öster om nuvarande simhall och dockas mot befintliga byggnader. Det kräver en detaljplaneändring, då det påverkar vägen mellan skidstadion och nuvarande simhall.

- Nämnden ska troligen i mars ta ett beslut om lokalprogram för simhallen, säger Svante Parsjö Tegnér (L), nämndens ordförande.

Blir två undervisningsbassänger

Nu pekar också mycket på att den nya simhallen kommer att innehålla två undervisningsbassänger i stället för en som funnits med i den tidigare planeringen.

Samtal pågår nämligen med Region Dalarna om ytterligare en undervisningsbassäng, som även kan fungera för habilitering. Region Dalarna kan då som hyresgäst bidra med finansieringen av den bassängen.

- Efter majoritetsskiftet visar Region Dalarna ett stort intresse. Målet är att få till en avsiktsförklaring om detta de närmaste månaderna. Tanken med undervisningsbassängerna är att de ska byggas med höj och sänkbart golv och teknik att ändra temperatur. Vid habilitering behövs högre temperatur än vid simundervisning. Det här kan bli riktigt bra för simintresserade i Falun och för människor med behov av habilitering, säger Svante Parsjö Tegnér.

Bassängbredden måste justeras

Som en följd av att planeringen av simhallen hunnit längre och att det ser ut att bli två undervisningsbassänger, så behöver bredden på en av de planerade bassängerna justeras.

Den är beslutad att vara 25 meter lång och 25 meter bred och ha 10 banor.

Nu blir förslaget att den blir 21 meter bredd, själva banorna blir smalare. Detta har tjänstemän förankrat med Falu simsällskap.

- Fördelen är att den totala vattenytan ändå ökar och att vi får ytterligare en undervisningsbassäng. Detta ska ske inom de budgetramar fullmäktige beslutat, säger Svante Parsjö Tegnér.

Krävs ett beslut i kommunfullmäktige

För att ändra bredden på 10-bane-bassängen krävs ett beslut i fullmäktige då det är en ändring i fullmäktiges beslut från augusti 2017.

Kultur och fritidsnämnden tog därför enhälligt följande beslut att nämnden får besluta om mindre ändringar av nämndens inriktningsbeslut daterat 2017-03-30 angående byggnation simhall.

-Ett sådant beslut ger nämnden möjlighet till justeringar av fullmäktiges beslut under byggprocessen, säger Svante Parsjö Tegnér.

Här kan du läsa mer om den nya simhallen

Sidan uppdaterad 2019-02-04