Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Lugnetflaggor vajar i vinden

Nya badhuset - nu är lokalprogrammet antaget

Nu börjar det klarna kring vad det nya badhuset på Lugnet ska innehålla. I förra veckan beslutade kultur- och fritidsnämnden att säga ja till det framtagna lokalprogrammet.

- Vi har haft ett gott samarbete över partigränserna och landat i ett lokalprogram som det råder politisk enighet kring. Falu simsällskap vill ha större plats runt "stora simbassängen" vid simtävlingar. Nämnden ställer sig bakom detta och vill att man i den fortsatta processen tar hänsyn till detta genom till exempel vikväggar och liknande lösningar. Detaljerna får givetvis arkitekt och byggkunniga utforma, säger Svante Parsjö Tegnér (L), nämndordförande och fortsätter:

- Många ledamöter i nämnden är nya sedan årsskiftet. Därför har vi haft lagt mycket tid och energi på att snabbt sätta oss in i simhallsprojektet. Vi har fått information och mött arkitekt, projektledare, tjänstemän samt representant från Falu simsällskap.

Byggs bredvid befintlig sporthall

Det nya badhuset kommer att byggas bredvid befintlig sporthall, på östsidan, på parkeringen mot hoppbackarna till. Den befintliga simhallen kommer att vara tillgänglig under hela byggnationen. Utebadet kommer att kopplas samman med det nya badhuset för ökad badupplevelse.

Anläggningen dimensioneras för 250 000 besökare per år, 200 000 besökare till inomhusbadet och 50 000 besökare från det befintliga gymmet. En maxbelastning på 1 350 badande personer per dag finns.

Det badhuset byggs i tre plan till att börja med där den totala ytan är på 6 900 kvadratmeter.

Nästa steg i processen är att starta projekteringen, vilket innebär att badhusets olika detaljer växer fram. Under våren 2020 ska spaden kunna sättas i marken på Lugnet och under 2022 är planen att det nya badhuset ska stå klart.

- Men innan projekteringen startar måste två saker vara klara: Kommunfullmäktige måste ta ett beslut den 4 april om att delegera till kultur- och fritidsnämnden att göra en del förändringar av tidigare inriktningsbeslut inom ekonomisk ram. En avsiktsförklaring mellan Falu kommun och Region Dalarna ska vara klar angående hyra av en rehabiliteringsbassäng, påpekar Svante Parsjö Tegnér.

Det här kommer nya badhuset att innehålla

 • Motions/tränings/tävlingsbassäng: 25x21 meter, 8 banor eller 10 banor, djup 360-180 cm. Enmeterssvikt kommer att finnas. Bassängen anpassas även för vattenpolo, dyk- och livräddningsträning, kanotträning med mera. Bassängen utrustas med lyftplan för funktionsnedsatta samt en längre trappa med räcken för enkel angöring av bassängen. I anslutning till bassängen finns publikkapacitet för 200 åskådare på mobila läktare.
 • Multi/undervisningsbassäng: 12x5 x 6 meter. Utrustas med höj och sänkbar mellanbotten. Flexibelt djup, mellan 0-180 cm, vilket gör bassängen lämplig för allt från babysim till vattengymnastik. Utrustas med lyftplan för funktionsnedsatta samt en längre trappa med räcken för enkel angöring av bassängen. Utrustas med möjlighet till filmvisning.
 • Familjebad: Innehåller attraktioner med huvudsaklig målgrupp för barn i åldern upp till 10-12 år. Här kommer det att finnas strömkanal, grotta med inspiration från gruvan, strand/barnbassäng med interaktiv lek, bubbelzon, vattenfontäner, backhoppningsinspirerad vattenrutschkana. Barnbassängens storlek är cirka 100 kvadratmeter, och del av bassängen kan användas för motionssim och simundervisning. Det ”våta caféet” placeras i direkt anslutning till familjebadet och kan avgränsas för barnkalas.
 • Rehab/Multi/undervisningsbassäng: 12,5 x 6 meter. Bassängen har utformats i samarbete med landstinget, som kommer att verksamhet 20 timmar/veckan. Utrustas med höj och sänkbar mellanbotten. Flexibelt djup, mellan 0-180 cm, vilket gör bassängen lämplig för allt från babysim till vattengymnastik. Utrustas med lyftplan för funktionsnedsatta samt en längre trappa med räcken för enkel angöring av bassängen. Rehabbassäng och omklädning flex kan användas som enhet avskild från resten av badet.
 • Bastu/relax light: Separat bastuavdelning placeras i anslutning till familjebadet. Avdelningen består av en större och mindre bastu, dusch, RWC samt en mindre relaxyta med vilstolar och sittgrupper. I denna del ingår även ett separat varmrum för familjebadgäster. Bastur i omklädningsrum utgår.
 • Omklädningsrum: Två omklädningsdelar med mellan 170-210 skåpplatser i varje del. Kompletteras med två flexibla omklädningsrum för skolklasser. Varje avdelning kommer att ha 10-12 duschar samt toaletter. Här finns också yta att torka sig mellan duschrum och omklädning. Sminkplatser ska finnas i både dam och herravdelning.
 • Omklädningsrum grupp: Två omklädningsrum med 40 skåpplatser i varje del. Omklädningsrum för skolklasser, simskolegrupper med flera. Fyra duschar per avdelning. Toaletter. Placeras nära multibassäng.
 • Omklädning rehab/flex: Fem separata rum med bänkar och dusch samt RWC. Två rum utrustas med taklyft och dimensioneras för rullstol/duschbrits. Cirka 30 omklädningsskåp, som placeras i rum utanför omklädningsrummen tillsammans med uppställningsplats för britsar och rullstolar. Här ska också sjukrum finnas. Omklädningen ska finnas i direkt anslutning till rehab/multibassäng. Denna omklädningsdel är anpassad för rehab och kommunens behov av omklädning för personer med funktionsvariationer, funktionsnedsatta med stort behov av stöd, hbtq-personligheter, familjer, samt badgäster med behov att byta om enskilt.
 • Entréhall/entrékassa/servering: Gemensam entré för badhus och utomhusbad. Entréhallen består av en nedre respektive övre del. För besök till utebadet placeras en sommarkassa i den nedre entréhallen. Lösningen möjliggör även en koppling mellan utebad och familjebad både vid planerad verksamhet samt vid dålig väderlek sommartid. Badkassa och servering samordnas för att samutnyttja personal. Servering orienteras mot entréhall och familjebad. Plats för barnvagnar finns i nedre entréhall.
 • Övriga utrymmen: Personalrum, förråd för verksamheten, städutrymmen, förråd kanoter, soprum. Samtliga tekniska utrymmen för vattenrening, ventilation, elcentral, verkstad, driftkontor och övriga teknikutrymmen placeras i markplan.
 • Gestaltning: Badhuset följer principerna i designmanualen för Lugnet. Badhusets gestaltas med enkla rätblocksvolymer i grafitgrå kulörer.
Sidan uppdaterad 2021-08-25