Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Ingarvsvägen

Verksamhetsområdet Ingarvet ska bli större. Foto: ULF PALM

Ingarvet ska bli större - allmänt möte hålls

Falu kommun vill utöka Ingarvets industriområde norrut genom en ny detaljplan. Nu på måndag, den 13 maj, presenteras detaljplanen på ett allmänt möte i Slättaskolans matsal, klockan 17.15.

Bland företagarna i Falun är Ingarvet ett populärt verksamhetsområde, och det finns en stor efterfrågan på nya tomter.

Ett arbete pågår med en ny detaljplan för att utöka Ingarvets industriområde norrut med ytterligare tomter för industri och bilservice, som inte är störande för omgivningen, samt kontor.

Detaljplanen var utsänd för samråd 2013 och har därefter bearbetats. Avståndet till närliggande bostäder har utökats och mer av befintligt skogsområde har sparats för rekreation.

Området ligger väster om Ingarvsvägen, direkt norr om befintliga fastigheter vid Skyfallsvägen. Detaljplanen innebär en ny lokalgata som ansluter till Ingarvsvägen strax norr om Varggårdsvägen.

Detaljplanen reglerar även befintlig jordbearbetningsanläggning och de grönområden som ska sparas norr och öster om de nya verksamhetstomterna. Strandskydd kommer att upphävas i områden som redan är ianspråktagna.

Detaljplanen medför inte någon betydande miljöpåverkan. Därför upprättas inte någon miljökonsekvensbeskrivning.

Allmänt möte på måndag

Kommunen bjuder nu in till ett allmänt möte där detaljplanen kommer att presenteras närmare, och där det kommer att finnas tid och möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän.

När: Måndag 13 maj 2019, klockan 17.15-19.15.

Var: Slättaskolans matsal (Samlaren)

Program: Presentation av detaljplanen kl. 17.15 och 18.30 (ca 15 min). Övrig tid ges möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän, flera olika kompetenser kommer att finnas representerade.

Granskningen pågår 3 maj till 20 juni 2019.

Synpunkter på planhandlingarna framförs skriftligt till Falu kommun senast granskningens sista dag: Falu kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, 791 83 Falun eller kontaktcenter@falun.se.

Märk ditt yttrande med DP Ingarvet MSN 0353/15

Granskningshandlingarna finns tillgängliga på:

  • Planer just nu
  • Kontaktcenter, Egnellska huset, Myntgatan 45, Falun under ordinarie öppettider.
  • Stadsbiblioteket, Östra Hamngatan 24, Falun under ordinarie öppettider.

Den som inte senast under granskningstiden framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar: Kontaktcenter: 023-83 000, e-post: kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2019-05-08