Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bild som visar vilken format det ska vara 922 gånger 935 pixlar

Utsikt över Falun från platsen där Resecentrum ligger idag. Kvarteret Posten är beläget bakom kyrkan mitt i bild. Foto: Tekniska museet.

Visningar av fynden vid Gamla Posten

Vilka var människorna på Åsen i Falun? Vilka bodde här innan drottning Kristina pekade ut området som ”gräddhylla”? Välkommen onsdag 19 juni kl 18.00 och torsdag 20 juni kl 13.00 på de första visningarna av de arkeologiska utgrävningarna vid Gamla Posten.

Nu har den arkeologiska undersökningen vid Gamla Posten i Falun pågått i drygt två veckor. Området är den största sammanhängande yta som hittills undersökts arkeologiskt i Falun.

Undersökningsytan ligger inom området Övre Åsen. När Falun fick ny stadsplan i mitten på 1600-talet pekade drottning Kristina ut Åsen som en plats för de personer som var ”bäst och ansenligast”.

Området var dock redan bebott vid denna tid. Tidigare undersökningar har visat att det under marken finns rester av byggnader, gårdsplaner och odlingar från mitten av 1500-talet fram till mitten av 1900-talet.

Arkeologerna har flera frågor som man nu söker svar på. Hur såg bebyggelsen ut? Hur förändrades den med tiden? Vilka bodde här innan området blev stadens ”gräddhylla”? Var de hantverkare, bönder eller både och? Hur har man utnyttjat bakgårdarna? Vad har man odlat? När genomfördes gaturegleringen med de fyrkantiga kvarteren?

Genom att svara på bland annat dessa frågor hoppas man få en bild av livsvillkoren för människorna på Åsen under äldre tid.

Sommarens första visningar äger rum onsdag 19/6 kl. 18.00 och torsdag 20/6 kl. 13.00. Välkomna till Gamla Posten i Falun!

Mer om utgrävningarna på fastigheten Gamla Posten

Sidan uppdaterad 2019-07-31