Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Bilar och stor vit låda vid sidan av gatan som mäter luftkvalitet. Foto Ulf Palm.

Mätstationen på Svärdsjögatan.

Mätstation håller koll på luften i centrum

På Svärdsjögatan och ovan tak i centrum, finns utrustning som mäter luftkvaliteten. Mätningarna visar att luftkvaliteten är ganska bra men att luften i ”grytan” som Falun ligger i, ibland kan innehålla höga halter av luftföroreningar från trafiken.

Falu kommun gör löpande mätningar av luften i centrum. Alla kommuner har krav på sig att hålla koll på luftkvaliteten.

- Mätningarna på Svärdsjögatan visar halter av kvävedioxid. Vi mäter även ovan tak och har där en lång mätserie där man kan se trender, de halterna kan man följa här på kommunens hemsida. Om man tittar på halterna hittills under 2019 så har vädret varit gynnsamt och vi inte haft några dygn med höga halter, detta varierar mellan åren beroende på vilket väder vi får. Vi har även mätt partiklar under de senaste åren och dessa mätningar har inte visat på några höga halter, säger Anna-Karin Olsson, miljöinspektör.

Luftföroreningarna ligger ibland kvar i ”grytan”

I och med att centrum ligger i en ” gryta” så kan höga halter av luftföroreningar från trafiken uppstå. De dagarna uppstår främst under vintern då det är kallt och vindstilla, vilket gör att den förorenade luften inte ventileras bort på samma sätt. Det inträffar vanligen några dygn per år och främst under perioden december-mars.

Hur är luften i Falu centrum, i jämförelse med andra snarlika städer?

- Att jämföra luftkvaliteten med andra städer är ingen enkel sak men tittar vi enbart på halterna och jämför dessa, ligger Falu centrum bra till när det gäller partiklar men sämre till när det gäller kvävedioxid, säger Anna-Karin Olsson.

Hur kommer resultaten från mätningarna att användas?

- En viktig del är att våra beslutsfattare och invånare ska ha kunskap om luftkvaliteten. Det finns också krav på att resultaten ska rapporteras in till Naturvårdsverket. I övrigt används kunskapen vid till exempelvis planering av byggande och för att följa upp olika uppsatta mål, säger Anna-Karin Olsson.

Fakta: Utsläpp av kväveoxider sker framförallt vid förbränning. I luften omvandlas kväveoxid till kvävedioxid i reaktioner med bland annat ozon. Den största delen kvävedioxid i luften kommer från lokala utsläpp från vägtrafik.

Luftkvalitet i Falun just nu

Sidan uppdaterad 2019-08-13