Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Illustration av hur parken kan se ut

Illustration av hur parken kan se ut

Nu startar bygget av den nya Vasaparken

Nu startar arbetet med att bygga den första etappen av Vasaparken. Vid hörnet mot Parkgatan och Knutpunkten ska entrén till parken finnas, och den kommer att ha karaktären av ett torg.

Utformningen av den nya delen av Vasaparken har gjorts utifrån en medborgardialog som genomfördes under våren 2018.

Många Falubor tog chansen att lämna in förslag kring hur man ville att den nya parken skulle se ut.

Utifrån de inlämnade förslagen, givna förutsättningar och en kartläggning av de lekparker och sportytor som redan fanns kring centrum, arbetade kommunens landskapsarkitekter fram en skiss på den nya parken.

Målet var att skapa en tillgänglig och trygg park för både yngre och äldre. En plats för alla.

Första etappen - entrén

Nu startar arbetet med att bygga den första etappen och den rör själva entrén till parken. Klart är också att skulpturen Bubo kommer att få sin nya och slutliga hemvist där.

Arbetet med den första etappen beräknas vara färdigt till sommaren 2020. Därefter börjar arbetet med att anlägga den resterande delen av parken, den gröna delen.

Tanken är att den nya delen av Vasaparken ska fungera som en länk mellan "gamla" Vasaparken och centrum. Parkerna bildar också tillsammans ett grönt stråk mot Lugnet.

I anslutning till Vasaparken, vid Parkgatan, planeras det även för bostäder.

Här kan du läsa mer om dialogen och arbetet med utformningen av parken.

Sidan uppdaterad 2019-09-06