Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inaktuell. Eventuella länkar kan vara trasiga.

Publicerad

Åsa Berger vid träkonstruktionen

Projektledaren Åsa Berger vid fyndet av den träkonstruktion som gör att utgrävningsområdet utökas en bit.

Nu går utgrävningen in i sin slutspurt

Den arkeologiska utgrävningen av Gamla Postenparkeringen går in i sin slutspurt. Två gamla trähinkar och en välbevarad träkonstruktion i timmer tillhör de intressantaste fynden.

–Men totalt sett har vi hittat betydligt färre saker än vad vi hade trott från början. Tyvärr är det ingen som brytt sig om att göra arkeologiska utgrävningar förrän på senare år, och marken är väldigt söndergrävd och pålagd med meterdjupa massor av främst slagg, säger Åsa Berger, som är projektledare för utgrävningen.

Det var i början på juni som utgrävningarna inleddes på parkeringen. En arkeologisk undersökning måste nämligen till innan det kan bli aktuellt med att bebygga området. Något som det finns planer på att göra.

Nu på fredag var det tänkt att den stora utgrävningen skulle vara avklarad, men ett sent fynd gör att ytterligare en del av parkeringen kommer att grävas ut under de närmaste veckorna. Däremot återställs de redan utgrävda ytorna och öppnas upp för parkering.

Hittat välbevarad träkonstruktion

–Vi har hittat en välbevarad och spännande träkonstruktion i ena hörnet av det ursprungliga utgrävningsområdet. Vi vet inte vad konstruktionen använts till, eller hur gammal den är, men länsstyrelsen tycker att fyndet är så pass intressant att det föranleder en utökad utgrävning. Hela konstruktionen ska tas fram, säger Åsa Berger.

Vad kan du mer säga om det utgrävda området?

–Historiskt sett har man jobbat mycket med vatten på den här ytan. Vi har hittat flera olika sorters spår av dräneringar och dikningar, och tror därför att det inte funnits något hus på platsen före 1800-talet. Det har bara varit åker- och ängsmark, säger Åsa Berger.

I utgrävningens slutskede hittade man också en gammal brunn, tre meter djup, och i brunnen hittades de två gamla hinkarna.

-Att hitta brunnar på det här sättet i Falun är ovanligt. Det är också kul att hitta sådant som inte borde finnas kvar. Jag tänker på hinkarna i trä som egentligen borde ha ruttnat bort. Men i och med att de låg långt ner i brunnen har de bevarats, vilket är häftigt. Hur gamla hinkarna är går inte att säga, men de kan mycket väl vara ända från 1600-talet, säger Åsa Berger.

Diskat vid brunnen

I brunnen hittades även annat material som en stril till en vattenkanna, glasflaskor, buteljer, keramik och snapsglas.

–Fynden kan också ha med att göra att man har valt att diska vid brunnen. Vi har också hittat flera risknippen och det kan vara ett slags städredskap, säger Åsa Berger.

Bland övriga fynd som gjorts märks en tobakspipa med ett stämplat F i en cirkel. F:et visar att pipan tillverkats i Falun vid ett pipbruk som startades av handelsman Daniel Friedrich Theel.

Han fick tillåtelse att starta tillverkning av kritpipor år 1754 och året efter var verksamheten i full gång. Pipbruket låg i korsningen Engelbrektsgatan/Kristinegatan där Faluns polishus ligger idag.

Söndagen den 27 oktober, klockan 12.00-17.00, arrangerar Dalarnas museum evenemanget ”Arkeologi i Världsarvet Falu stad”, där den arkeologiska utgrävningen på Gamla Postenparkeringen finns med som en punkt.

Här kan du läsa mer om utgrävningen och om andra fynd som hittats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-10-03